۲۰ آبان: کارگران رسمی شرکت نفت و گاز آغاجاری امروز نیز تجمع کردند

امروز ۲۰ آبانماه نیز کارگران رسمی شرکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در ادامه اعتراضات خود تجمع کردند و پیگیر مطالباتشان شدند. این کارگران خواهان بهبود شرایط کار و حذف محدودیتهای اعمال شده برای دریافتی هایشان هستند که شامل سقف حقوق، و سقف حق سنوات بازنشستگی است. بعلاوه کارگران رسمی اجرای ماده ۱۰ استخدامی را که حدود ده سال پیش تصویب شد و تازه امسال به صورت ناقص به اجرا گذاشته شده طلب میکنند. این ماده زیر فشار اعتراضات کارگران اصلاحاتی را در نحوه پرداختها و حقوقها و حق بازنشستگی شامل میشود و کارگران میگویند این اصلاحیه باید برای تمام کارگران از زمان تصویب آن بطور کامل اجرایی شود و تمام کسری پرداختها در این سالها به کارگران شاغل و بازنشسته پرداخت گردد.

دامنه اعتراضات کارگران رسمی نفت گسترده تر شده و بخشی از این کارگران روز دوشنبه و نیروهای جدید الاستخدام روزهای سه شنبه را روزهای اعتراضی خود اعلام کرده اند. بعلاوه بازنشستگان نفت نیز وارد میدان شده و در اعتراض به اختلاسها و چپاول از صندوق بازنشستگی و بالا کشیدن بخشی از حقوق خود توسط پیمانکاران و مسئولین شرکت نفت، صدای اعتراضشان را بلند کرده اند.

کارزار حمایت از کارگران نفت از جانب حزب کمونیست کارگری ادامه دارد. در سطح بین المللی روز گذشته اتحادیه کارگران خدمات دولتی ونکوور و حومه (BCGEU) نیز حمایت خود را از کارگران نفت اعلام کرد. حزب کمونیست کارگری از همه بخش های کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و بخش های مختلف مردم انتظار دارد که وسیعا به این کارزار بپیوندند و به هر شکلی که میتوانند در تقویت این مبارزات تلاش کنند. حزب بر دخالتگری فعال خانواده های کارگران معترض نفت برای جلب حمایت وسیع اجتماعی از مبارزات این کارگران تاکید دارد. حزب بر حمایت بخش های مختلف نفت از اعتراضات کارگران رسمی که امروز به کانون داغ اعتراضات در این صنعت کلیدی تبدیل شده اند و تجمعات و اعتصابات حمایتی از آنان تاکید میکند. تاکید دیگر حزب بر ایجاد شورای سازماندهی اعتراضات کارگران در بخش های مختلف نفت و بهره گیری از تجربه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و نیز کارگران غیر رسمی شاغل در نفت است. ایجاد این شوراها یک قدم مهم در متحد کردن سراسری اعتراضات در نفت است. ما همه کارگران رسمی و پیمانی نفت را به پیوستن به اعتصاب و اعتراض فرا میخوانیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

این کوه موش خواهد زائید – حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۷۰۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …