۲۱۰۰ نیروی نظامی رژیم در سوریه کشته شده اند

سیدمحمدعلی شهیدیرییس بنیاد شهید با بیان اینکه ۲۱۰۰ “شهید مدافع حرم برای دفاع از حرم اهل بیت” شهید شدند، گفت: جمع شهدا تا به امروز، ۲۳۰ هزا نفر سیده است.

  در سال 91 تنها یک ششم مردم نسبت به روز شهید شناخت داشتند که در سال بعد آن هفده درصد و سال سوم به سی و هفت و در سال نود و چهارم نیمی از مردم با روز شهید آشنایی پیدا کردند.وی افزود: هم اکنون ۲۱۰۰ شهید مدافع حرم داریم که راه شهدا همچنان مفتوح است.مهر

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …