۲۴ مهر: تجمعات اعتراضی کارگران رسمی نفت

دوشنبه های اعتراض

امروز ۲۴ مهر کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در سکوهای فروزان و بهرگانسر، شرکت نفت فلات قاره  در راستای دوشنبه های  اعتراضشان و برای پیگیری خواستهای خود  دست به تجمع زدند. در همین رابطه کارگران رسمی نفت در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری نیز تجمع داشتند. اعتراضات این کارگران همانطور که قبلا گزارش کردیم  به سقف ‌حقوقها و کاهش سطح دریافتی هایشان،  مالیاتهای سنگین و محدودیت ۳۰ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی است.  در همین راستا خواستهای فوری اعلام شده این کارگران عبارتند از: حذف سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و برگرداندن کسورات مازاد مالیات است.

کارگران معترض با دردست داشتن دست نوشته هایی خواستهایشان را اعلام داشتند. پیوستن بخش های مختلف صنعت نفت به دوشنبه های اعتراض یک قدم مهم در سراسری شدن اعتراضات در نفت است. این بسیار مهم است که با ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضات در تمام بخش های های نفت به تدارک اعتراضات سراسری در نفت برویم.

اعتراضات در نفت گسترده است. دوشنبه های اعتراضی الگویی برای همه بخش های شاغل در نفت است و میتواند به روز اتحاد مبارزاتی کارگران نفت در تمام مراکز نفتی تبدیل شود.   

اعتصابات در صنعت نفت در این بخش کلیدی اقتصادی در دل شرایط ملتهب انقلابی جامعه بستر ساز اعتصابات سراسری در سطح جامعه است. از اعتراضات کارگران نفت وسیعا حمایت کنیم و اخبار آنرا همه جا بازتاب دهیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴ مهر  ۱۴۰۲،  ۱۶ اکتبر  ۲۰۲۳

عکس از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

۴۰۰ هزار نفر متأثر از سیل در استان سیستان و بلوچستان

معین الدین سعیدی نماینده مجلس حکومت از چابهار، در گفت‌وگو با «انتخاب»:بعد از گذشت چند …