۲۶ تیر: ادامه اعتراضات بازنشستگان در سه شهر شوش، اراک و کرمانشاه

تا حق خود نگیریم، هر روز همین بساطه

روز ۲۶ تیر بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش، اراک و کرمانشاه در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم پاسخگویی به دیگر مطالبات‌شان مجدداً دست به تجمع‌ زدند.

در شوش حدود پانصد نفری از بازنشستگان در این روز جمع بودند  و شعار میدادند: “توپ، تانک، فشفشه قالیباف باید گم بشه”، “ننگ ما،ننک ما، مخبر الدنگ ما”. بازنشستگان در این تجمع با سردادن سرود زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی، وای از این بردگی، وای از این بردگی مثل روزهای قبل اعتراض خود را به این بساط توحش و بردگی اعلام کردند. اعتراضات کارگران بازنشسته شوش هر روزه است و از جمله کارگری چون محمد فتلاوی ابوجاسم که دارای مشکل کبدی وپیوند کبد است بدلیل پایمال شدن حقش توسط دولت هرروز از بستر بیماری وتختخواب بلند شده خود را به تجمع میرساند

در اراک و کرمانشاه بازنشستگان با کف زدن و با شعار “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم” برادامه اعتراضات خود تاکید کردند. اعتراضات بازنشستگان هر روزه است و آنها با شعارهای اعتراضی شان کل حاکمیت و توحش و بردگی حاکم را به چالش میکشند. روز گذشته ۲۵ تیر روز اعتراض سراسری آنها بود که در ۲۱ شهر تجمعات بزرگ و باشکوه بازنشستگان برپا گردید.

بازنشستگان صدای اعتراض همه مردم علیه  برنامه ریاضت اقتصادی رئیسی و  فقر و بی تامینی  و سونامی گرانی هستند. لغو مصوبه افزایش محدود و ده درصدی حقوقها و بالابردن سطح مستمری ها به بالای خط فقر خواست فوری آنهاست و در بنرهایشان بر افزایش حقوقها به بالای هجده میلیون تاکید کرده اند.  درمان رایگان و داشتن حق مسکن، پایان دادن به اختلاس ها و دزدیها و پرداخت دیون چهارصد هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی، و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات از دیگر خواستها و مطالبات آنهاست. حضور خانواده ها در تجمع روز گذشته بازنشستگان در شوش الگویی برای گسترش و تقویت بیشتر این اعتراضات بود. از خواستها و تجمعات اعتراضی بازنشستگان باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتصابات پُر قدرت در صنعت نفت – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۷۸۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …