۲۷ خرداد: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی- تجمع، اعتراض حق مسلم ماست!


۲۷ خرداد: تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و اخباری دیگر

امروز ۲۷  خرداد بازنشستگان تامین اجتماعی برای پیگیری مطالباتشان بار  دیگر در  شهرهایی چون کرمانشاه، اهواز، شوش و تهران   دست به تجمعات اعتراضی زده و با فریاد شعارهایشان صدای اعتراض خود را علیه فقر و بی تامینی و فساد و علیه سرکوبگریهای حکومت بلند کردند.

در کرمانشاه بازنشستگان با بنرهای همیشگی شان و تاکید بر اتحاد بخش های مختلف بازنشسته، و تاکید بر خواستهایی نظیر درمان رایگان و افزایش فوری حقوق ها تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی بازنشستگان شعار میدادند: “تجمع ، اعتراض، حق مسلم ماست”، “بیکاری، تورم، بلای جان مردم “، “معیشت، منزلت، حق  مسلم ماست”، حاصل کار دولت، غارت جیب ملت”، “هم مجلس، هم دولت، دروغ میگن به ملت”، “فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون”، و “اتحاد،اتحاد ، علیه فقر و فساد”.

در شوش بازنشستگان در گرمای سوزان و طاقت فرسای هوا از شهرهای کرخه، هفت تپه و شوش گرد آمده و مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع داشتند. بازنشستگان شعار میدادند:”معیشت، منزلت، حق مسلم ماست”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “کشور پر درآمد چه بر سر تو آمد”، “کشور شده صد پاره بخور بخور تو کاره”، “زیر بار تورم، شکسته پشت مردم”، ” خیلی دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم”، “تامینو غارت کردند، ما را بیچاره کردند”،  “روسری را رها کن، فکری به حال ما کن”، “فقط کف خیابان، بدست میاد حقمون”، و “نه گرما ، نه سرما، نیست جلودار ما”.

در اهواز نیز بنرهایی با نوشته “شاغل و بازنشسته اتحاد ، اتحاد”، “لشکری، کشوری، تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد”، “درمان رایگان”، “معیشت ، منزلت ، حق مسلم ماست” برجستگی داشت. در این تجمع بازنشستگان شعار میدادند: “کشور را غارت کردند، ما را بیچاره کردند”، “گرانی ، تورم، بلای جان مردم”، “کو مهار تورم، دروغ نگین به مردم”، و “حاصل کار دولت، غارت جیب مردم”.  

در تهران بازنشستگان تامین اجتماعی با همراهی بازنشستگان فرهنگی در برابر سازمان تأمین اجتماعی تجمع داشتند. شعارهای این بازنشستگان  در باب تورم، فقر و فساد‌، حضور برابر زن و مرد، اهمیت حضور در خیابان و… بود.  این بازنشستگان شعار میدادند: “زن و مرد برابرند، متحد و دلاورند”، و “روسری را رها کن، فکری به حال ما کن”، “اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد”.  

در این روز بازنشستگان فولاد نیز در اصفهان، تهران و اهواز تجمع داشتند.  این بازنشستگان با فریاد “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه”، “فولادی داد بزن، حقتو فریاد بزن”، “تمام پول ملت برای اختلاسه”، “پول نداره این دولت برای بازنشسته” پیگیر مطالباتشان شدند  و اعتراض خود را به اختلاسها و دزدیها اعلام کردند. در روز گذشته نیز معلمان بازنشسته در همدان  برای پیگیری مطالبات خود در برابر دفتر نماینده مجلس اسلامی (حمیدرضا حاجی بابایی) تجمع کردند.

اعتراض بازنشستگان به فقر، بی تامینی، تبعیض و نابرابری، فساد و دزدی ها حاکم و سرکوبگریهای حکومت است.

بدنبال تجمعات اعتراضی بزرگ بازنشستگان در تهران و حمله وحشیانه نیروهای انتظامی به صف اعتراض آنها در  روز ۲۳ خرداد ، بازنشستگان کشوری در این شهر برای ساعت ده صبح روز ۳۰ خرداد فراخوان به تجمع بزرگ اعتراضی در مقابل سازمان برنامه و بودجه را  داده اند. فریاد”تجمع اعتراض حق مسلم ماست” و  تداوم اعتراضات بخش های مختلف بازنشستگان با فریاد “تهدید، زندان، هرگز اثر ندارد”، پاسخ محکم آنان به سرکوبگریهای حکومت است. از مبارزات بازنشستگان وسیعا حمایت کنیم.

اعتراضات در بخش های مختلف کارگری گسترده است. روز ۲۶ خرداد اعتراضات نیروهای پاکبان منطقه چهار زاهدان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات چند ماهه مزدی و عدم پاسخگویی به خواستهایشان وارد چهارمین روز خود شد. این کارگران سه ماه حقوق و بخشی از آنها ۵ ماه حقوق طلب دارند.  پرداخت دستمزدهای معوقه مطالبه فوری آنهاست.

در روز ۲۶ خرداد همچنین متقاضیان “مسکن ملی”، پروژه ی “کوی کوثر”، در اعتراض به عدم اجرای تعهد  «بنیاد مسکن» و تحویل ندادن خانه های وعده داده شده مقابل استانداری استان مرکزی تجمع کردند.

حرکت اعتراضی دیگر از سوی کارگران رسمی عملیاتی جنوب در شرکت نفت فلات قاره در لاوان برای پیگیری مطالباتشان در ۲۵ خرداد انجام گرفت. اهم مطالبات: حذف نفوذی‌ها و مدیران فاسد و نالایق، حذف سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده۱۰و پرداخت معوقات آن، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی، استرداد مازاد مالیات کسر شده، اجرای سریع قانون بودجه ۱۴۰۳  و اصلاح مالیات است. این ها مطالبات فوری و  سراسری کارگران رسمی شاغل در نفت است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶ ژوئن   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …