۳۰۳۸ مورد حادثه حین کار، فوت ۴۱۴ نفر در استان تهران در سال ۱۴۰۲

ایلنا:«مهدی فروزش» مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره آمار مصدومان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ گفت: فوت ۴۱۴ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان تهران در سال ۱۴۰۲.در سال گذشته در مجموع ۳۰۳۸ نفر در استان تهران دچار حوادث ناشی از کار شده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳/۲۲ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: براساس آمارهای بدست آمده در سال۱۴۰۲، ۲۳۹ زن و ۲ هزار و ۷۹۹ مرد در حوادث ناشی از حوادث کار دچار مصدومیت شده‌اند، این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۹۴۳ نفر در حوادث ناشی از کار دچار حادثه شده‌اند که از این تعداد ۲۱۱ نفر زن و ۲۷۳۲ نفر مرد بوده‌اند.

فروزش همچنین درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در استان تهران در سال ۱۴۰۲ گفت: براساس آمارهای بدست آمده در سال۱۴۰۲، ۴۱۴ نفر براثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که با توجه به اینکه این آمار در سال۱۴۰۱، ۴۰۰ نفر بوده است، آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال۱۴۰۱، ۳/۵ رشد داشته است. در سال ۱۴۰۲، سه زن و ۴۱۱ مرد در حوادث ناشی از کار ر تهران جان خود را از دست داده‌اند.

اینرا هم بخوانید

سازمان ملل و رئیسی قاتل – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۴۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …