۳ آذر: یورش وحشیانه سرکوبگران حکومت به تحصن مردم اصفهان

اطلاعیه ۶: بنا به گزارشات و فیلمهایی که منتشر شده امشب ۳ آذر در شانزدهمین روز  تحصن شبانه روزی کشاورزان، خانواده ها و مردم اصفهان علیه بی آبی و خشکی زاینده رود، نیروهای انتظامی و لباس شخصی های حکومتی در تاریکی شب به مردم یورش برده اند و با تحصن کنندگان درگیر شده اند. مردم در برابر سرکوبگران مقاومت میکنند. شماری از نیروهای لباس شخصی حکومتی امروز هنگام صبح نیز به چادرهای تجمع کنندگان حمله کردند و شماری از چادرها را پاره کردند و وسائل مردم را تخریب کردند. اما با مقابله گسترده مردم ناچار مجبور به عقب نشینی شدند و تجمعات ادامه پیدا کرد. مردم شعار میدادند “کشاورز کشاورز حمایتت میکنیم”. فضای اتحاد و همبستگی و خشم و نفرت از مزدوران حکومت بسیار گسترده است. 

بنا به گزارشهای بعدی در ادامه حملات امشب به تحصن کنندگان، گروههایی از مردم اصفهان به طرف قسمت پل خواجو در حرکتند. مردم بشدت عصبانی هستند. درگیریها ادامه دارد. وضعیت شهر اصفهان بسیار بحرانی است.

در گزارشهای بعدی از ادامه وضعیت شهر اصفهان بعد از یورش امشب خبر خواهیم داد.

نابود باد حکومت اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

. ۳ آذر ۱۴۰۰ ، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم …