۳ تیر : تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد و معلمان در تهران .کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد

امروز یکشنبه سوم تیرماه مثل هفته های قبل بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمع زدند و در جاهایی راهپیمایی کردند. تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، اهواز، تهران، رشت  و کرمانشاه برگزار شد.

در کرمانشاه بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع داشتند. در این تجمع اعتراضی مثل همیشه بنرهای بازنشستگان با شعارهایی علیه فقر و بی تامینی و با تاکید بر اتحاد و همبستگی و حق داشتن معیشت انسانی قابل توجه بود. بازنشستگان شعار میدادند:”عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمیدیم”، “مناظره چه خوبه، اما همش دروغه”، “آقازاده امریکاس، تورمش مال ماست”، “روسری رو رها کن ، فکری بحال ما کن”، ”  معلم زندانی آزاد باید گردد”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”، “گرانی تورم، شکسته پشت مردم”، و “درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید”.  خودروهایی که از جلوی صف بازنشستگان عبور میکردند با بوق زدن مکرر حمایت خود را اعلام میداشتند و این صحنه را در شهرهای دیگر نیز شاهد بودیم.

در شوش بازنشستگان در گرمای سوزان تابستانی  از شهرهای کرخه، کارون و شوش جمع شده و  در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع و راهپیمایی کردند.  در این حرکت اعتراضی بازنشستگان دراعتراض به فقر و فساد و گرانی شعار میدادند:”نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت”،  “یخچال بازنشسته، خالی تر از همیشه”، “حقوقه نصف نیمه سکوت کنی همینه”، “تورم اسفبار حاکم شده بر بازار”، “فقط کف خیابون بدست میاد حقمون”، “بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن”، و “ننگ ما ننگ ما مخبر الدنگ ما”. 

در تهران یکی از بازنشستگان در رابطه با وضع بد معیشتی و سطح نازل حقوقها سخنرانی کرد.  در این تجمع اعتراضی بازنشستگان با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد”،  “معلم زندانی آزاد باید گردد” صدای اعتراض خود را علیه سرکوبگری های حکومت بلند کردند.

در این روز بازنشستگان صنایع فولاد نیز مثل هر هفته در شهرهای اصفهان، اهواز و قائمشهر تجمع داشتند.  در اصفهان بازنشستگان با راهپیمایی و فریاد شعارهایشان صحنه پر شوری از اعتراض ایجاد کردند و در برابر صندوق بازنشستگی فولاد تجمع داشتند.  این بازنشستگان شعار میدادند:”فولادی داد بزن، حقتو فریاد بزن”، و ” ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه”.

تجمع بازنشستگان فولاد در اهواز در کیانپارس مقابل صندوق بازنشستگی بر پا شد. اعتراض بازنشستگان به فقر و بی تامینی، تبعیض ، فساد و چپاول و سرکوبگریهای حکومت است. اجرای همسان سازی ها و افزایش سطح آن به بالای  رقم سبد معیشت سی میلیونی، درمان و تحصیل رایگان و داشتن مسکن مناست و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و احضار و دستگیریها و بساط چپاول و غارت مطالبات سراسری بازنشستگان است.

گفتنی است که روز گذشته نیز جمعی از معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به شرایط بد معیشتی و شغلی خود مقابل این وزارت خانه تجمع داشتند و  شعار میدادند:”وعده وعید نمیخوایم، ما حقمون را میخوایم”.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ تیر ۱۴۰۳، ۲۳ ژوئن   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …