۳ میلیون زن سرپرست خانوار

همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است: بیش از ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور می باشد که  تنها ۴۰ درصد از این تعداد تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند.

 اگر بخواهیم افراد تحت سرپرستی این زنان را در نظر بگیریم تامین معیشت حدود 8 تا 9 میلیون نفر وابسته به زنان سرپرست خانوار است؛ برخی رخدادهای اجتماعی مانند اعتیاد، سوانح جاده ای، فوت همسر و طلاق در افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار نقش داشته و متاسفانه بعد از گذشت 40 سال از انقلاب هنوز حدود 40 درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند.برگرفته از سایت مجلس

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …