۴ هزار کلاس درس هرمزگان تخریبی و غیرایمن است

مهر:نوید احمدی سرپرست نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفته است:هرمزگان ۹۱۹ مدرسه با ۴ هزار و ۲۵ کلاس درس غیراستاندارد و تخریبی دارد.همچنین ۵۷۹ مدرسه با ۲ هزار و ۴۲۸ کلاس درس باید مقاوم سازی شوند. برای مقاوم‌سازی این مدارس ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: ۵۲ هزار واحد مسکن مهر استان به هزار و ۳۸۰ کلاس درس نیاز دارد درحالی که تاکنون ۶۰ کلاس درس در طرح‌های مسکن مهر هرمزگان احداث شده است. برای احداث این کلاس‌های درس به ۲۲۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.به گفته احمدی، دو هزار و ۸۰۰ کلاس درس در استان هرمزگان به‌صورت ۲ شیفت اداره می‌شوند و برای تک شیفته شدن این کلاس‌ها نیز باید ۴۷۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یابد.

 

 

اینرا هم بخوانید

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.

عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، خبر از پرونده‌سازی جدید علیه خود داده است.عاطفه از پرونده‌سازی …