۸۰ درصد بیمارستان های تهران امن نیستند

ایسنا،محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران گفته است:۸۰ درصد بیمارستان ها در تهران شرایط ایمنی قرار ندارند’.وی  گفته ۵۰۰۰ ساختمان دولتی ناایمن در تهران وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد بیمارستان ها هم درتهران در شرایط ایمنی قرار ندارند و پرخطر محسوب می شوند.

 

 

اینرا هم بخوانید

۴ نفر از جانباختگان و مصدومان حادثه انفجار گاز آبادانان؛ کارگر مخابرات بودند

جانباختگان و مصدومان حادثه انفجار لوله گاز در محمدشهر آبدانان؛ کارگران بخش خصوصی شرکت مخابرات …