۹۶ درصد متقاضیان مسکن مهر پردیس، اظهارات روحانی را رد کردند

روحانی در اولین برنامه مناظره روز گذشته در خصوص تکمیل واحدهای مسکن مهر، دور از واقعیت بود!

روحانی در بخشی ازصحبت‌های خود راجع به تکمیل پروژه‌های مسکن مهر گفت: «مسکن مهر با همه اشکالاتی که داشت، این دولت خودش را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند! تقریبا تا پایان دولت یازدهم، مسکن مهر تکمیل می‌شود. البته به غیر از صد و چند هزار مسکن مهری که هیچ داوطلبی ندارد و این واحد‌ها در یک جاهایی ساخته شده که کسی حاضر به خریدن آن‌ها نیست.»

این در حالی است که وضعیت زندگی متقاضیان مسکن مهر پردیس به دلیل عدم تحویل واحدهایشان با وجود تکمیل آورده حساب نامناسب است. حتی هستند متقاضیان مسکن مهری که ماه هاست اقساط تسهیلات واحدهای مسکن مهرشان را پرداخت کرده اند، اما  رنگ خانه هایشان را ندیده اند. زیرا که روند تکمیل واحدهای مسکن مهر به خصوص مسکن مهر در پردیس در دولت یازدهم متوقف شده است.

اگر آقای روحانی فقط یکبار از پروژه های مسکن مهر پردیس بازدید می‌کرد و متقاضیانی را که مجبور هستند در پارکینگ های این ساختمان ها زندگی کنند را مشاهده می کرد، هیچ گاه این اظهارات را به زبان نمی‌آورد.

نظرسنجی قابل تامل مسکن مهر پردیس!

در همین راستا، کانال مسکن مهر پردیس نظرسنجی‌ای را فراهم کرد و از متقاضیان مسکن مهر خواست تا در آن شرکت کنند. تا مشخص شود چند درصد از آن‌ها واحدهایشان را تحویل گرفته‌اند؟

در این نظرسنجی که ۱۵۱۳ متقاضی شرکت کرده اند، ۹۶ درصد آن‌ها واحدهایشان را تحویل نگرفته و فقط ۴ درصد آن‌ها اظهارات حسن روحانی را مبنی بر تحویل واحدهای مسکن مهر تایید کرده‌اند.

اینرا هم بخوانید

گزارش سازمان امنیت آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی

سازمان امنیت داخلی آلمان گزارش سال ۲۰۲۲ را ارائه کرد. طبق این گزارش وضعیت امنیتی …