فراخوان به تجمع در مقابل دادگاه در اعتراض به دادگاهی شدن سه معلم  

همانطور که قبلا گزارش کردیم ژاله روحزاد معلم بازنشسته رسول بداقی و حمید قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسلامشهر برای روز های پانزدهم و شانزدهم فرودین از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به دادگاه احضار شده اند. این احضار ها با موجی از اعتراض در میان معلمان روبرو شده است. کانون صنفی معلمان ایران (تهران) طی بیانیه ای خواستار برگزاری علنی دادگاه همکاران خود شده است. معلمان در اعتراض به این احضارها فراخوان به تجمع در مقابل داگاه انقلاب اسلامی داده اند و حمایت خود را از رسول بداقی، حمید قندی و ژاله روحزاد اعلام نموده اند. در این فراخوان با اشاره به تجمعاتی که قبلا معلمان در اعتراض به محاکمه همکاران خود در برابر دادگاهها در اسفند ۱۴۰۰ در شهرهای اهواز – قزوین- شیراز – مریوان و رودسر بر پا کردند، خواسته شده است که همکارانشان ساعت هشت صبح مقابل دادگاه انقلاب واقع در خیابان شریعتی در تهران تجمع کنند.
همراه شدن با معلمان و فعالین احضار شده و ابراز پشتیبانی از آنها به هر شکل ممکن یک اقدام بسیار مفید و موثر است که باید آنرا گسترش داد. جمهوری اسلامی تلاش میکند مانع این همراهی شود اما وقتی که ابعاد وسیعتری بخود بگیرد کاری از دستش بر نمی آید.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی قاطعانه از مبارزات معلمان علیه احضارها و امنیتی کردن مبارزات حمایت و پشتیبانی کرده و بر پایان دادن به پرونده سازی های امنیتی، توقف احضارها و دادگاهی کردنها و آزادی فوری و بدون قید وشرط معلمان زندانی تاکید میکند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی،
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
Shahla.daneshfar2@gmail.com
https://free-them-now.com/

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …