13 هزار حادثه حین کار سال 95

مهر:یشترین حادثه دیدگان ناشی از کار در ۹ ماهه نخست سال گذشته به استان‌ اصفهان با ۱۲۶۸ نفر و کمترین حادثه دیدگان به استان‌ خراسان شمالی با ۳۵ نفر اختصاص داشته است.

 در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۲ میلیون ۶۶۹ هزار و ۳۱۷ نفر در معرض خطر حوادث ناشی از کار بودند که در مجموع ۱۳ هزار و ۶۳ نفر در حوادث ناشی از کار دچار حادثه شدند. استان تهران بیشترین «مشمولان در معرض خطر حوادث کار» را به خود اختصاص داده بود.

اما بیشترین حادثه دیدگان ناشی از کار در ۹ ماهه نخست سال گذشته به استان‌های اصفهان با ۱۲۶۸ نفر و استان تهران با ۱۱۰۰ نفر و کمترین آن به استان‌های خراسان شمالی با ۳۵ نفر و اردبیل ۵۴ نفر بوده است.

در عین حال بیشترین کارگران (بیمه شدگان تامین اجتماعی) در معرض خطر به ترتیب مربوط به استان‌های تهران (شرق تهران) با یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۴۵۲ نفر، غرب تهران با یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۳۰ نفر و اصفهان با ۹۶۶ هزار و ۶۳ نفر است. همچنین کمترین کارگران در معرض خطر به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد با ۹۱ هزار و ۴۴۶ نفر و ایلام با ۹۸ هزار و ۵۷۵ نفر اختصاص دارد.

توزیع حادثه دیدگان ناشی از کار – ۹ ماهه ابتدای سال ۹۵

بیشترین علل حوادث ناشی از کار به ترتیب مربوط به بی‌احتیاطی افراد با تعداد ۸۸۳۷ حادثه، سایر علل با تعداد ۲۲۸۵ حادثه و عدم رعایت مقررات ایمنی با تعداد ۱۲۴۴ حادثه بوده است.

توزیع حوادث ناشی از کار به تفکیک علت وقوع حادثه

بر اساس آمار موجود، از ۲۶۴۲ مورد حادثه ناشی از کار در زمستان ۲۴۳۱ ،۱۳۹۵ مورد ( ۹۲ درصد) منجر به غیر فوت و۲۱۱ مورد ( ۸ درصد) منجر به فوت شده است. تعداد حادثه دیدگان ناشی از کار در زمستان ۱۳۹۵، به میزان ۲۶.۹ درصد نسبت به پاییز ۱۳۹۵ کاهش داشته است.

بر اساس آمار ثبت شده، استاهای خوزستان، یزد و اردبیل به ترتیب بیشترین افزایش حوادث ناشی از کار را در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به پاییز ۱۳۹۵ داشته و در مقابل استان‌های قزوین، سمنان و چهارمحال وبختیاری به ترتیب کمترین افزایش را تجربه کرده‌اند.

بیشترین کاهش در تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به پاییز ۱۳۹۵ ، به ترتیب در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان اتفاق افتاده است. در استان خراسان شمالی تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به پاییز ۱۳۹۵هیچ تغییری نکرده است.

اینرا هم بخوانید

حملات شدید اسرائیل به غزه، آمریکا. سالیوان، توافق بر سر “خطوط کلی” آتش‌بس موقت

در ادامه حملات نیروهای اسرائیلی به مناطق مختلف غزه،‌ درگیری‌های شدیدی در خان یونس در …