15 میلیون پرونده در محاکم قضایی حکومت

حسین میرزایی جانشین اداره امنیتی و وضعی قوه قضاییه گفت: وجود بیش از 15 میلیون پرونده در محاکم قضایی بار سنگینی بر دوش قوه قضاییه است که تنها پیشگیری از وقوع جرم است که می‌تواند آمار ورودی پرونده‌ها را کاهش دهد.وی در ادامه گفته:یک هزار و 980 عنوان مجرمانه را در معاونت حفاظت اجتماعی  احصا کرده  که با بررسی‌های به عمل آمده از این تعداد 10 جرم اولویت‌دار در سطح کشور شناسایی شده است. فارس

اینرا هم بخوانید

طی دو سال ٨ میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است!

روزنامه حکومتی اعتماد:طی دو سال هشت میلیون فقیر به تعداد فقرای کشور اضافه شده است! …