2596 کلاس استان کرمان با علاءالدین گرم میشوند

ایسنا:گرم شدن 2596 کلاس استان کرمان با علاءالدین! مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفته، 2596 کلاس در استان کرمان هیچکدام از تجهیزات گرمایش را ندارند و گرمای آنها بیشتر با علاءالدین تامین می‌شود

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …