سازمان ملل هشدار داده که دهه‌ها پیشرفت در زمینه امید به زندگی، آموزش و رفاه اقتصادی روند معکوسی داشته و مجموعه‌ای از بحران‌های بی‌سابقه، شاخص توسعه انسانی را درجهان پنج سال عقب انداخته است.

در گزارش جدید سازمان ملل گفته شده که در دو سال گذشته شاخص توسعه انسانی این سازمان که به عنوان معیار رفاه و سلامتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ۹ کشوراز هر ده کشور کاهش یافته است.

کووید۱۹، تغییرات آب و هوایی و جنگ اوکراین از جمله عواملی هستند که در کاهش این روند تاثیر داشته است.

شاخص توسعه انسانی در سال ۱۹۹۰ با هدف بررسی معیاری فراتر از تولید ناخالص داخلی برای رفاه و سلامتی درنظر گرفته شد.

سال گذشته اولین باری بود که این شاخص از زمان معرفی آن در سال ۱۹۹۰، با کاهش روبرو شد.

به گفته استفانی هگارتی، خبرنگار بی بی سی سوئیس امسال با امید به زندگی ۸۴ سال و اختصاص میانگین ۱۶.۵ سال برای تحصیل و حقوق متوسط ۶۶ هزار دلار در صدر این شاخص قرار دارد.

از طرف دیگر در انتهای این شاخص، سودان جنوبی با امید به زندگی ۵۵ سال قرار دارد و مردم این کشوربه طور متوسط فقط ۵.۵ سال را در صرف آموزش می‌کنند و درآمد سالیانه آنها ۷۶۸ دلار است.

عقب‌گرد در اکثر ۱۹۱ کشوری که در این شاخص قرار دارند، به ویژه در امید به زندگی، سطح توسعه را به سال ۲۰۱۶ بازگردانده و روند ۳۰ ساله رشد را معکوس کرده است.

به عنوان مثال در آمریکا، امید به زندگی در بدو تولد از سال ۲۰۱۹، بیش از دو سال کاهش یافته که این کاهش در کشورهای دیگر بسیار بیشتر است.

در طول سال‌های پس از معرفی شاخص توسعه انسانی،‌ بسیاری از کشورها با بحران‌هایی مواجه شده و به عقب نزول کردند، اما روند جهانی این شاخص پیوسته رو به بالا بوده است. اما سال گذشته اولین باری بود که این شاخص از زمان شروع محاسبه آن در سال ۱۹۹۰، به طور کلی کاهش یافت و نتایج امسال هم این روند نزولی را تشدید کرد.

آخیم اشتاینر، یکی از نویسندگان این گزارش با اشاره به این که بیش از ۸۰ کشور برای پرداخت بدهی ملی خود با مشکل مواجه هستند، گفته: «شاخص امسال براساس داده‌های سال گذشته (۲۰۲۱) است. اما چشم انداز سال جاری بد است.»

او همچنین گفته: «۸۰ کشور جهان در یک قدمی مواجهه با این بحران و چشم انداز بسیار جدی روبرو هستند.»بی بی سی

اینرا هم بخوانید

آکسفام: جمعیت یک درصدی ثروتمندترین افراد جهان طی یک دهه ۴۲ تریلیون دلار اندوخته‌اند

سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه اجلاس گروه ۲۰ در برزیل که یکی از موضوعات اصلی …