27 درصد خانواده‌های شهری حتی یک فرد شاغل هم ندارند

میزان خانوارهای بدون حتی یک فرد شاغل در سال ۱۳۹۵ به بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر رسیده که گویای تشدید فلاکت اقتصادی در دولت حسن روحانی است.
مطابق گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای کشور، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر 26/6 درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند که این رقم بدترین آمار از سال ۱۳۷۰ تاکنون؛ یعنی از زمانی که گزارش بودجه خانوار محاسبه و تهیه شده است، می‌باشد.
به گزارش مشرق، تاسف‌آور آنکه از زمان تشکیل دولت یازدهم، سال به سال بر تعداد خانوارهای فاقد شغل افزوده شده و رکورد زده است.
در پایان دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر 23/3درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بودند که این رقم در سال اول دولت یازدهم به ۲۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۳ کمی وضعیت بهبود یافت و به 23/7 درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۴ رکورد خانوارهای فاقد شغل زده شد و به 26/4 درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ هم دوباره رکوردی دیگر زده شد و 26/6 درصد خانوارها فاقد شغل ماندند.
در هشت سال دولت‌های نهم و دهم (۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۱) به طور میانگین 19/6 درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بودند؛ اما همانطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد این خانوارها در دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته است.
این واقعیت تکان‌دهنده نشان می‌دهد که آمارهایی چون رشد اقتصادی دورقمی در سال ۱۳۹۵ و تک‌رقمی شدن تورم، تاثیر مثبتی در رفاه خانوارها نداشته است.با پذیرش صحت آمارهای دولت درباره دو رقمی شدن رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵، باید گفت این رشد، رشدی بدون کیفیت بوده است و تداوم چنین رشدهای کاغذی سودی به حال خانوارها و بیکاران ایرانی نداشته و نخواهد داشت. کیهان
افزایش نرخ بیکاری در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم از 10/4 درصد به 12/6 درصد (در بهار سال جاری) به تنهایی نشان می‌دهد وضعیت بیکاری در دوره روحانی بدتر شده و آمار جدید بانک مرکزی نیز موید آن می‌باشد.

اینرا هم بخوانید

احمدرضا جلالی از زندان اوین به نخست‌وزیر سوئد: مرا با خطر اعدام، بی‌پناه رها کردید

مکالمه تلفنی ضبط شده احمدرضا جلالی زندانی ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام که از داخل زندان …