63 زن و مرد در یک پارتی شبانه در مشهد دستگیر شدند

حیدری معاون دادستان مشهد از دستگیری 63 زن و مرد در یک پارتی شبانه خبر داد.وی گفته  با همکاری پلیس امنیت اخلاقی استان و هماهنگی دادستان در 29 اردیبهشت ماه، 10 اکیپ برای بازرسی اعزام شد.
در این راستا 7 شیشه مشروب خارجی، 11 شیشه استفاده شده مشروب و 36 عدد گوشی کشف و 33 خودرو به پارکینگ منتقل شد.: 28 مرد و 35 زن در این رابطه دستگیر شدند. میزان

اینرا هم بخوانید

تجمع مقابل وزارت خارجه سوئد در اعتراض به مماشات این دولت با جمهوری اسلامی و آزادی حمید نوری

یکشنبه ۱۶ ژوئن اعتراض به مماشات دولت سوئد با جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی …