روزشمارحوادث کاری صنایع زیر مجموعه وزارت نفت در دولت یازدهم!

منبع؛ سایت  اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

بررسی حوادث مهم صنایع زیر مجموعه وزارت نفت از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم (ابتدای شهریور ٩٢) تا امروز که ١٢٦٧ روز می گذرد، حاکی از این است که به طور متوسط هر ٢٢ روز در دولت یازدهم شاهد بروز یک حادثه نفتی بوده ایم.

 

١- ٩٢.٦.١٠حادثه در پتروشیمی آبادان

وقوع آتش سوزی در انبار محصولات پی.وی.سی مجتمع پتروشیمی آبادان / خسارات مالی

 

٢-٩٢.٧.١٠  حادثه در پتروشیمی مارون

 

آتش سوزی در واحد برق پتروشیمی مارون/ خسارات مالی و خسارات جانی

 

٣-٩٢.٨.٣٠ حادثه در مخزن ٥٠٠ هزار بشکه ای نفت خام

 

آتش سوزی در مخزن ٥٠٠ هزار بشکه ای نفت خام پایانه نفتی خارگ / خسارات مالی

 

٤-٩٢.٩.١٢حادثه در پارس جنوبی

 

سقوط بوم یک دستگاه جرثقیل سنگین در فاز ١٩ پارس جنوبی / خسارات مالی و خسارات جانی

 

٥-٩٢.٩.١٢ حادثه در پارس جنوبی

 

گازگرفتگی در حین کار در محل احداث پالایشگاه فاز ١٩ پارس جنوبی / خسارات جانی

 

٦-٩٢.١٠.١٤  حادثه در پتروشیمی لرستان

 

آتش سوزی مخزن گازوئیل در حین جوشکاری در پتروشیمی لرستان / خسارات ملی و خسارات جانی

 

٧- ٩٢.١١.١ حادثه در پتروشیمی ماهشهر

 

نشست گاز در خط لوله انتقال خوراک به پتروشیمی ماهشهر / خسارات مالی

 

٨-٩٣.١.١٠  حادثه در پالایشگاه آبادان

 

آتش سوزی در واحد تقطیر پالایشگاه آبادان / خسارات مالی

 

٩-٩٣.٢.١٦حادثه در پتروشیمی پردیس

 

آتش سوزی و انفجار به دلیل نشت آمونیاک در پتروشیمی پردیس / خسارات مالی

 

١٠-٩٣.٣.٧حادثه در پالایشگاه اصفهان

 

آتش سوزی در انبار نفت شرکت سپاهان در پالایشگاه اصفهان / خسارات مالی و خسارات جانی

 

١١-٩٣.٣.١٧ حادثه در پالایشگاه آبادان

 

آتش سوزی در واحد گسپلنت پالایشگاه آبادان / خسارات مالی و خسارات جانی

 

١٢- ٩٣.٣.٢٠ حادثه در پالایشگاه تبریز

 

آتش سوزی برج تقطیر پالایشگاه تبریز / خسارات مالی

 

١٣-٩٣.٦.١٠ حادثه در پارس جنوبی

 

آتش سوزی در یکی از سوله های انبار در محوطه فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی / خسارات مالی

 

١٤-٩٣.٨.١٤حادثه در پتروشیمی جم

 

نشت گاز ازت در مجتمع پتروشیمی جم / خسارات جانی

 

١٥-٩٣.٨.١٥حادثه در پتروشیمی کارون

 

برق گرفتگی در پتروشیمی کارون / خسارات جانی

 

١٦-٩٣.٨.٢٤حادثه در پالایشگاه شازند

 

نشت مواد سوختی و آتش سوزی در واحد RFCC پالایشگاه شازند / خسارات مالی و خسارات جانی

 

١٧-٩٣.٩.٢٣حادثه در منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس

 

آتش سوزی در ساختمان اداری منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس / خسارات مالی

 

١٨-٩٤.٢.٧ حادثه در پالایشگاه شازند

 

نشتی گاز در واحد ١٨ تصفیه گاز پالایشگاه شازند / خسارات جانی

 

١٩-٩٤.٢.١٥ حادثه در پالایشگاه شازند

 

نشت گاز در واحد تصفیه ته مانده نفت خام پالایشگاه شازند / خسارات جانی

 

٢٠-٩٤.٤.٢٣ حادثه در مناطق عملیاتی نفت فلات قاره

 

سقوط بالگرد در دریا /خسارات مالی و خسارات جانی

 

٢١-٩٤.٦.٦ حادثه در پتروشیمی اروند

 

گازگرفتگی در واحد EPVC پتروشیمی اروند / خسارات مالی و خسارات جانی

 

٢٢-٩٤.٨.٩حادثه در پایانه نفتی خارگ

 

اصابت صاعقه و اتش سوزی مخازن پایانه نفتی خارگ / خسارات مالی

 

٢٣-٩٤.٨.١٦ حادثه در پایانه نفتی خارگ

 

اصابت صاعقه و آتش سوزی در مخازن پایانه نفتی خارگ / خسارات مالی

 

٢٤-٩٤.٩.٢٧  حادثه در پتروشیمی مارون

 

نشت گاز و آتش سوزی در واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی مارون /خسارات مالی و خسارات جانی

 

٢٥-٩٤.١٠.١٤حادثه در پارس جنوبی

 

آتش سوزی در فاز ١٤ پارس جنوبی / خسارات مالی و خسارات جانی

 

٢٦-٩٤.١١.١٤ حادثه در پالایشگاه لاوان

 

آتش سوزی در کمپرسور گردشی واحد تصفیه فرآورده های میان تقطیر پالایشگاه لاوان / خسارات مالی

 

٢٧-٩٥.١.٢٦ حادثه در پتروشیمی کرمانشاه

 

نشت گاز در پتروشیمی کرمانشاه / خسارات مالی

 

٢٨-٩٥.٢.١١حادثه در پتروشیمی ایلام

 

سقوط از ارتفاع در پتروشیمی ایلام / خسارات جانی

 

٢٩-٩٥.٢.١٢   حادثه در پتروشیمی ایلام

 

سقوط از ارتفاع در پتروشیمی ایلام / خسارات جانی

 

٣٠-٩٥.٢.٣١حادثه در پتروشیمی تندگویان

 

نشت روغن و آتش سوزی در واحد CTA پتروشیمی تندگویان / خسارات مالی

 

٣١-٩٥.٣.٥حادثه در پتروشیمی بندرامام

 

سقوط یک کارگر در یکی از حوضچه‌های برج خنک‌کننده پتروشیمی بندرامام / خسارات جانی

 

٣٢-٩٥.٣.٣١  حادثه در پتروشیمی مارون

 

سقوط یک کارگر از ارتفاع در پتروشیمی مارون / خسارات جانی

 

٣٣-٩٥.٤.٩حادثه در یک انبار پتروشیمی

 

آتش سوزی در یک انبار پتروشیمی در اتوبان قم / خسارات مالی

 

٣٤-٩٥.٤.١٦حادثه در پتروشیمی بوعلی سینا

 

نشتی یکی از ولوهای واحد پارازایلین و آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا / خسارات مالی

 

٣٥-٩٥.٤.٢١آتش سوزی در منطقه نفتی مارون

 

ترکیدگی و آتش سوزی خط لوله مایعات گازی NGL در منطقه نفتی مارون / خسارات مالی و خسارات جانی

 

٣٦-٩٥.٤.٢٨  حادثه در میدان نفتی سروش

 

نشتی دو چاه میدان نفتی سروش در خلیج فارس / خسارات مالی

 

٣٧-٩٥.٥.١ حادثه در خط لوله اتیلن غرب

 

شکستگی و آتش سوزی در خط لوله اتیلن غرب / خسارات مالی

 

٣٨-٩٥.٥.٨حادثه در پتروشیمی بیستون

 

انفجار و آتش سوزی در مخزن ٥٠٤ پتروشیمی بیستون / خسارات مالی

 

٣٩-٩٥.٥.١٠حادثه در پتروشیمی بوعلی سینا

 

نشت مواد شیمیایی در یکی از واحدهای پتروشیمی بوعلی سینا / خسارات جانی

 

٤٠-٩٥.٥.١٥حادثه در پالایشگاه آبادان

 

آتش سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی پالایشگاه نفت آبادان / خسارات مالی

 

٤١-٩٥.٥.١٦ حادثه در خط انتقال گاز آغار و دالان

 

آتش سوزی در خط ٤٢ اینچ انتقال گاز آغار و دالان / خسارات مالی و خسارات جانی

 

٤٢-٩٥.٥.١٦ حادثه در پتروشیمی بندرامام

 

آتش سوزی در انبار قسمت BDSR پتروشیمی امام / خسارات مالی

 

٤٣-٩٥.٥.٢٨ حادثه در پتروشیمی بندر امام

 

آتش سوزی در شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام / خسارات مالی

 

٤٤-٩٥.٦.٩ حادثه در پارس جنوبی

 

آتش سوزی در حوضچه پساب خروجی فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی / خسارات مالی

 

٤٥-٩٥.٦.١٠حادثه در پتروشیمی بوعلی

 

آتش سوزی در حین عملیات برش مخزنی در پتروشیمی بوعلی / خسارات مالی

 

٤٦-٩٥.٦.٢٣ حادثه در مناطق نفت خیر جنوب

 

نشت گاز در خط لوله ١٦ اینچ NGL مناطق نفتخیز جنوب / خسارات مالی

 

٤٧-٩٥.٦.٢٤ حادثه در پتروشیمی مبین

 

آسیب‌دیدگی یکی از ایستگاه‌های فشارشکن و آتش سوزی در پتروشیمی مبین / خسارات مالی

 

٤٨-٩٥.٦.٣١حادثه در پتروشیمی لرستان

 

برق گرفتگی در پتروشیمی لرستان / خسارات جانی

 

٤٩-٩٥.٧.١٦حادثه در پالایشگاه شاهرود

 

آتش سوزی در پالایشگاه نفت شاهرود / خسارات مالی

 

٥٠-٩٥.٧.٢٦ حادثه در پتروشیمی بندرامام

 

آتش سوزی در انبار ضایعات چوب پتروشیمی بندر امام /  خسارات مالی

 

٥١-٩٥.٩.٢حادثه در پتروشیمی پردیس

 

نشت مخلوط کاربامات در مجتمع پتروشیمی پردیس / خسارات جانی

 

٥٢-٩٥.٩.٧ حادثه در منطقه عملیاتی نفت خزر

 

سقوط بالگرد در منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر / خسارات مالی و خسارات جانی

 

٥٣-٩٥.١٠.٥حادثه در پارس جنوبی

 

نشتی در برج متانایزر و آتش سوزی در فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی / خسارات مالی و خسارات جانی

 

٥٤-٩٥.١٠.١٣حادثه در پایانه نفتی خارگ

 

آتش سوزی در مخازن پایانه نفتی خارگ / خسارات مالی

 

٥٥-٩٥.١٠.٢٩حادثه در میدان نفتی نرگسی

 

انتشار گازهای سمی از تأسیسات واحد بهره برداری میدان نفتی نرگسی / خسارات جانی

 

٥٦-٩٥.١١.٨ حادثه در پتروشیمی امیرکبیر

 

سقوط از ارتفاع در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر / خسارات جانی

 

٥٧-٩٥.١١.١٠حادثه در مخزن ذخیره نفت پالایشگاه تهران

 

اصابت صاعقه و آتش‌سوزی در یک مخزن ذخیره‌سازی نفت خام در جنوب تهران /  خسارات مالی

 

٥٨-٩٥.١١.١٠ حادثه در پالایشگاه آبادان

 

نشت لوله انتقال و آتش سوزی در واحد ٧٥ پالایشگاه آبادان / خسارات مالی

 

٥٩-٩٥.١١.١٩ حادثه در پالایشگاه آبادان

 

آتش سوزی در واحد تقطیر پالایشگاه آبادان / خسارات مالی

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …