آخرین اطلاعیه ها

فراخوان پیوستن به اعتراضات نفت، بازنشستگان، فولاد و پرستاران

کارگران، مردم آزاده! فصل جدیدی در جنبش کارگری شروع شده است، به آن بیپوندید! فصل جدیدی از اعتراضات کارگری شروع شده است. کارگران رسمی و غیر رسمی نفت، بازنشستگان نفت، بازنشستگان کشوری، مخابرات، فولاد و معادن، تامین اجتماعی، کارگران فولاد اهواز، پرستاران و معلمان خرید خدمت اعتراضات گسترده و رو …

ادامه مطلب

۲۲ آبان: سی و نهمین دوشنبه اعتراضی بازنشستگان مخابرات

تجمعات و اعتراضات بازنشستگان ادامه دارد و توجه همه مردم را به خود جلب کرده است. امروز ۲۲ آبان بازنشستگان مخابرات در ادامه دوشنبه های اعتراضی در چندین شهر تجمع کردند و علیه فقر و وخیم تر شدن هر روز بیشتر وضع معیشتی خود و اختلاسها و دزدیها شعار دادند. …

ادامه مطلب

 سومین روز اعتصاب و تجمع بزرگ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

“ ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم می جنگیم “ امروز بیست و دوم آبانماه کارگران تمامی بخش های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای سومین روز متوالی در اعتراض به سقف نازل حقوقها و خلف وعده های مدیریت فاسد و پاسخ ندادن به خواستهایشان دست …

ادامه مطلب

۲۲آبان: ادامه تجمعات و اعتراضات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری

اخبار نفت:شماره ۱۸ امروز ۲۲ آبان کارگران رسمی شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برای پیگیری مطالباتشان مقابل مدیریت این شرکت تجمع کردند. حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک پی آن خواستهای فوری اعلام شده کارگران …

ادامه مطلب

اخبار نفت، شماره ۱۸:ادامه تجمعات و اعتراضات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری

۲۲آبان: ادامه تجمعات و اعتراضات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری امروز ۲۲ آبان کارگران رسمی شاغل در شرکت  بهره برداری نفت و گاز آغاجاری برای پیگیری مطالباتشان مقابل مدیریت این شرکت تجمع کردند. حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت بک …

ادامه مطلب

 سومین روز اعتصاب و تجمع بزرگ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران

“ ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم می جنگیم “ امروز بیست و دوم آبانماه کارگران تمامی بخش های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای سومین روز متوالی در اعتراض به سقف نازل حقوقها و خلف وعده های مدیریت فاسد و پاسخ ندادن به خواستهایشان دست …

ادامه مطلب

٢٢آبان: سی و نهمین دوشنبه اعتراضی  بازنشستگان مخابرات

تجمعات و اعتراضات بازنشستگان ادامه دارد و توجه همه مردم را به خود جلب کرده است. امروز  ۲۲ آبان  بازنشستگان مخابرات در ادامه  دوشنبه های اعتراضی در چندین شهر تجمع کردند و علیه فقر و وخیم تر شدن هر روز بیشتر وضع معیشتی خود و اختلاسها و دزدیها شعار دادند. …

ادامه مطلب

برپایی اعتصاب و تجمع بزرگ کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز 

“کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد” امروز بیست و یکم آبانماه تمامی کارگران بخش های مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز همانطور که اخطار کرده بودند برای دومین روز برای پیگیری مطالباتشان دست از کار کشیدند و در محل شرکت  تجمع و راهپیمایی اعتراضی بر پا کردند. قابل …

ادامه مطلب

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد و پرستاران کاشان

بخشهای مختلف بازنشستگان هر روز در شهرهای مختلف در اعتراض و تجمع و تظاهراتند. امروز ۲۱ آبان بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد همچون یکشنبه های گذشته در اعتراض به فقر و بی تامینی و برای پیگیری مطالباتشان در  شهرهای کرمانشاه، اهواز و شوش تجمع داشتند. بازنشستگان شهرهای شوش و کرخه و …

ادامه مطلب

اخبار نفت:شماره ۱۷:۲۱  آبان: ادامه تجمعات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری، فلات قاره منطقه سیری

۲۱  آبان: ادامه تجمعات کارگران رسمی نفت و گاز آغاجاری، فلات قاره منطقه سیری تجمعات مشترک بازنشستگان و شاغلین رسمی نفت اعتراضات در نفت همچنان گسترده است. امروز ۲۱ آبان کارگران رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و فلات قاره در منطقه سیری بار دیگر برای پیگیری مطالباتشان …

ادامه مطلب