یکشنبه, 5ام آبان, 1398
دولت‌های سرمایه داری شریک جرم و جنایت رهبران تروریست و دیکتاتورهای منطقه هستند!
این جنگ و کشتار ها و تروریسمی که به جان مردم انداخته اند ،تنها بخاطر منافع شکست خورده اقتصادی و تدوام جنگ افروزی های بیشتر برای فروش تسلیحات و جنگ‌افزارهای کشتار جمعی مردم بیگناه در منطقه خاورمیانه است ،رقابت دو قطب ارتجاعی سرمایه و در کنار همه این تراژدی ها بیشترین قربانیانی که آماج این کُشت و کشتارها قرار گرفته ...
 
1 2
آرشیو نوشته های:
هه ژار علی پور
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی