جمعه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۹
در وصف جامعه‌ای که قلبش با آرمان آبانماه می‌تپد!
(بررسی شرایط سیاسی جامعه ایران در پاییز و زمستان ۱۳۹۹)نویسنده: میثم عتیقتاکنون بارها و بارها در این رابطه و از سوی جریانات و گرایشات سیاسی مختلف بحث شده است که وقوع اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و پس از آن آبانماه و دیماه ۹۸، فضای سیاسی حاکم بر جامعه، معادلات و محاسبات جاری در آن، سیاستها و مواضع جریانات سیاسی و ...
 
آرشیو نوشته های:
میثم عتیق
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی