محسن ابراهیمی

تروریسم افسارگسیخته آدمکشان الله و یهوه در مقابل توحش حماس و اسرائیل باید ایستاد! محسن ابراهیمی

روز شنبه ۷ اکتبر، یک نقطه عطف دیگردر نمایش توحش، جنایت و بربریت بود. این روز شهروندان اسرائیل، مردم منطقه و جهان چشمانشان را به یک تراژدی انسانی دیگر گشودند. جهنمی انسان سوز که این بار حماس، قطعاً با حمایت حکومت اسلامی آتش آن را روشن کرد. حماس با یک …

ادامه مطلب

جنگ قره باغ و یک تراژدی انسانی دیگر – محسن ابراهیمی

مندرج در ژورنال شماره ۵۳۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه) این هفته ارتش جمهوری آذربایجان با اطلاع دولت‌های روسیه و ترکیه، منطقه ارمنی نشین قره‌باغ را تماما تصرف کرد. سیل پناهجویان ارمنی ساکن در منطقه به سوی ارمنستان، از ترس پاکسازی …

ادامه مطلب

حکومتی درمانده، جنبشی قدرتمند- جمهوری اسلامی در آستانه اولین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی- محسن ابراهیمی

کمتر از دو ماه به اولین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی مانده است. همه اتفاقاتی که در این شرایط رخ می‌دهند به‌وضوح نشان می‌دهند که ازیک‌طرف با حکومتی آشفته، سردرگم، بی‌افق، متشتت و درماندهو از طرف مقابل با جنبشی پویا و مصمم برای ادامه …

ادامه مطلب

توهمات خامنه‌ای در باره “نظم جدید جهانی”- محسن ابراهیمی

خامنه‌ای چندی پیش در دیدار با مداحانش، توهم داهیانه‌ای در باره اوضاع جهان و موقعیت جمهوری اسلامی بروز داد.او گفت کهبشریت در دوران کنونی برسر “یک پیچ تاریخی” است.نشانه‌های “بزرگ و برجسته” این پیچ و این دوران چه‌ها هستند؟ “توجه به خدای متعال، استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه …

ادامه مطلب

 ۳۰ خرداد شصت، روز واقعی تولد جمهوری اسلامی- محسن ابراهیمی

در بررسی تاریخ جنایت‌ها، همیشه مقاطعی وجود دارند که چه از نظر ابعاد جنایت، چه از نظر درجه توحش و قساوت و چه از نظر جایگاهشان در سرکوب آرمان‌های انسانی،به‌راستیمصداق برجسته “جنایت تاریخی” محسوب می‌شوند. تاریخی از این نظر که چنین مقاطعی، عملاً تاریخ تولد واقعی حکومت‌های فاشیستی و دیکتاتوری …

ادامه مطلب

تنش میان طالبان و حکومت اسلامی، ناسیونالیسم ایرانی در خدمت جمهوری اسلامی- محسن ابراهیمی

تنش میان طالبان و جمهوری اسلامی که ظاهراًبه‌خاطراجتناب طالبان از دادن حق‌آبه ایران از آب رودخانه هیرمند شروع شده است، بار دیگر نشان داد که ناسیونالیسم ایرانی چه ظرفیت آماده‌ای برای خدمت به جمهوری اسلامی دارد. در جریان این تنش، “تمامیت ارضی، خاک پاک، مام میهن، تاریخ پرافتخار” رگ غیرت …

ادامه مطلب

منشور جرج تاون: منشوری در مقابل انقلاب زن زندگی آزادی! محسن ابراهیمی

بعد از غرش توخالی جرج تاون در ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، موش نیمه جانی متولد شد با عنوان بی مسمای “منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی” (مهسا). این نه منشوری برای همبستگی و اتحاد میان مردم است و نه منشور سازماندهی برای آزادی آنچنان که انقلاب زن زندگی آزادی در دستور …

ادامه مطلب

ارتجاع ناسیونالیستی و اسلامی در مقابل انقلاب زن زندگی آزادی! محسن ابراهیمی

انقلاب زن زندگی آزادی که در ادامه سه خیزش بزرگ ۸۸، ۹۶ و ۹۸آغاز شده است، از همان اول با قدرت و صراحت بیسابقه ای عزم خود را برای پایان دادن به عمر حکومت اسلامی اعلام کرد. این انقلاب، علیرغم فروکش کردن تظاهرات گسترده خیابانی، در اشکال متنوع ادامه دارد …

ادامه مطلب

صد روز انقلاب و دستاوردهایش! محسن ابراهیمی

انقلاب ۱۴۰۱ در همین عمر ۱۰۰ روزهاش نشان داده است که با پیروزیش آثار و عواقب جهانی و تاریخسازی خواهد داشت. دستاوردهای تاکنونی حاکی از این است که انقلاب با پیشروی و پیروزیش آثار و عواقب عمیق و ماندگاری در عرصه تلاش انسانی برای زندگی انسانی خواهد داشت. انقلابی در …

ادامه مطلب

مهمترین اولویت لحظه حاضر انقلاب: در هم کوبیدن ماشین اعدام! محسن ابراهیمی

دو هفته پیش در مطلبی تحت عنوان “حکومت اسلامی در همه تاکتیکهایش علیه انقلاب شکست خورده است” نوشته بودم که “جمهوری اسلامی حاکمیتی است که ایدئولوژی رسمی حکومتی اش منفور و ورشکسته، سرکوبگرانش بی روحیه و دستگاه سرکوبش زمینگیر، کارتهای بازی درون حکومتیش تماما سوخته، استراتژیهای منطقه ای اش ورشکسته …

ادامه مطلب