پنجشنبه, 28ام دی, 1396
خروسِ بی محلِ «رضا شاه» در «خروش ۹۶ »
*وقتی که « رعدِ خُفته» در آسمانِ اندوه زدهِ ایران در مصاف با شب دیجورِ «اسلام سیاسی» غُرید و صدای پای قیامیانِ 96 در شهرهای بزرگ وُ کوچک ایران، «رعشه جنون» به جانِ «قبیله حاکمان» انداخت، شعار « رضا شاه، روحت شاد»- تابوتِ مَرثیتی نابجا را  بر گرده قیامیان گُذاشت! *ای کاش چنین بود و «رضا شاه» آنگاه که تتمه فورانِ ...
چهارشنبه, 27ام دی, 1396
مرگِ «سوم شخصِ مظلوم» به روایتِ «اول شخصِ مرموز»
*از روزی که در 29 فروردین  سال 1354  چند زندانیِ جان برکف در «تپه های اوین» به رگبار بسته شدند و مرگِ آنها با «روایت فرار از زندان» دوباره نویسی شد، وزارتخانه ای مرموز در سپهرِ «دیکتاتوریِ ایرانی» شکل گرفت به نام « وزارت سناریو»!   *در «دیکتاتوریِ اسلامی» طول وُ عرضِ «وزارت سناریو» از ابعاد «وزارت کشور» هم بیشتر شد؛ به ...
 
1 2 3 4
آرشیو نوشته های:
رضا شکیبا
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی