شهلا دانشفر

انقلاب بعد از صدمین روز- شهلا دانشفر

صد روز بعد از شروع انقلاب، تداوم قدرتمند آنرا در تجمع هزاران نفره مردم در زاهدان و در یادمان های جانباختگان انقلاب با حضور پر شمار مردم در همین هفته در شهرهای مختلف می بینیم. تداوم آنرا در بیانیه هایی با امضای اکتیویست ها و رهبران سرشناس جنبش کارگری و …

ادامه مطلب

در سه روز اعتراض سراسری 28 تا 30 آذر چه گذشت

بخشی از گفتگوی تلویزیونی در برنامه خط رفاه با شهلا دانشفر حسن صالحی: فراخوانی از سوی دانشجویان، جوانان انقلابی محلات از شهرهای مختلف و دانش آموزان برای روزهای 28 تا 30 آذر داده شده بود. در این سه روز چه گذشت و چنین فراخونهایی چه جایگاهی در روند انقلاب دارند؟ …

ادامه مطلب

اتحاد علیه اعدامها گامی اساسی در پیشروی انقلاب- شهلا دانشفر

انقلاب به جلو گام برمیدارد و جمهوری اسلامی با بدست گرفتن ابزار اعدام و قتل ددمنشانه محسن شکاری و حمید رضا رهنورد و رو کردن احکام اعدامش در اوج ذبونی و ناتوانی تلاش دارد از مردم زهر چشم بگیرد و آنها را عقب براند. اما انقلاب میرود تا ضربه نهایی …

ادامه مطلب

مبارزه برای آزادی دستگیر شدگان یک قدم مهم در انقلاب- شهلا دانشفر

بنا بر  گزارشات چند ده هزار از مردم معترض که در طول هشتاد روز انقلاب در شهرهای مختلف دستگیر شده اند، در زندانهای حکومت و زیر فشار بسر میبرند. محسن شکاری یکی از این بازداشت شدگان بود که روز هفدهم آذر بدست جانیان اسلامی اعدام شد. این جنایت عکس العمل …

ادامه مطلب

تصویری از  اعتصاب قدرتمند و سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران و تانکداران- شهلا دانشفر

مندرج در کارگر کمونیست ۷۵۶ اعتصاب رانندگان کامیون، کامیونداران و تانکرداران از پنجم آذر شروع شد و دامنه آن هر روز وسیعتر شده است. گزارشات حاکی از خالی شدن برخی جاده ها از ماشین های سنگین است. این اعتصابات تا کنون در کارکرد کل مراکز تولید و توزیع و بخش …

ادامه مطلب

کارگران دارند به میدان می آیند- شهلا دانشفر

مندرج در کارگر کمونیست ۷۵۵ با پُر جمعیت تر شدن اجتماعات خیابانی و گسترش دامنه آن به شهرها و حتی روستاها، با اعتصابات دانشجویان و به میدان آمدن بخش های مختلف جامعه چون پزشکان و کادر درمانی، وکلا، کشاورزان، بازنشستگان و معلمان بصورت اعتراضات اخطاری و نیز اعتصابات سراسری در …

ادامه مطلب

انقلابی سازمانیافته با خواستهایی شفاف و مدرن- شهلا دانشفر

یک مشخصه انقلاب جاری در ایران سازمانیافتگی آنست. شعار محوری این انقلاب زن، زندگی، آزادی است. این شعار محور اتحاد کل جامعه برای سرنگونی حکومت اسلامی و برپایی جامعه ای شاد و انسانی است. به بیان دیگر انقلاب جاری انقلابی زنانه، انسانی با خواستهای متعین و روشن است. این انقلابی …

ادامه مطلب

 اعتراضات کارگران رسمی نفت و ترمزهای انقلاب- شهلا دانشفر

مندرج در کارگر کمونیست ۷۵۲ بنا بر گزارشی منتشر شده در کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت کارگران رسمی شرکت نفت و گاز پارس شاغل در سی و هفت سکوی گازی در منطقه پارس جنوبی؛ در اعتراض به عدم اجرای ماده ده، عدم اصلاح جداول بدو استخدام و …

ادامه مطلب

بیانیه مشترک سپاه و اطلاعات، بیانیه ضعف و استیصال- شهلا دانشفر

وزارت اطلاعات و سازمان سپاه اطلاعات دو نهاد سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی در تاریخ ششم آبانماه در عکس العمل به انقلاب مردم ناگزیر به انتشار بیانیه مشترکی شده اند تحت عنوان “در باره اغتشاشات اخیر”. این بیانیه بیش از هر چیز ضعف و در ماندگی رژیم و سرکوبگرانش در …

ادامه مطلب

یک هفته پر خروش، انقلاب اشکال سازمانیابی خود را می یابد- شهلا دانشفر

مندرج در کارگر کمونیست ۷۵۰ این هفته،هفته ای پرخروش از انقلاب ما مردم بود و سی ام مهرماه یک نقطه اوج و یک روز تاریخی در خیزش مردمی. در این روز در برلین سیل جمعیتی که برای تظاهرات علیه حکومت اسلامی و همبستگی با انقلاب در خیابانهای ایران از شهرهای …

ادامه مطلب