شنبه, ۱۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
گفتگو با سیما بهاری یکی از فعالین این ستاد در مورد ستاد مقابله با کرونا در ایران
برای مقابله با کرونا و آستین بالا زدن برای کمک به مردم ایران که یک امر مهم، ضروری و انسانی است در تاریخ ۷ مارس، ستادی جهت همیاری و کمک مستقیم به مردم و قربانیان ویروس کرونا درایران، تشکیل شد که مورد استقبال فراوان  قرار گرفته است. در این رابطه انترناسیونال از سیما بهاری یکی از فعالین این ستاد، دعوت ...
 
آرشیو نوشته های:
سیما بهاری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی