شنبه, ۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۷
زندانیان سیاسی: اول مه همراه با اعتراضات کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، با شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=LPQDBG6YUXg
شنبه, ۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۷
نگاه روز: زمینه های اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان- با محمد آسنگران- ۲۶ آوریل ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=Nj2kGzM1FEM
شنبه, ۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۷
نگاه روز: یک دنیا مبارزه برای حفظ جان یک زندانی سیاسی،گفتگو با مینا احدی- ۲۷ آوریل ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=mhMceEItgUg
شنبه, ۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۷
آلترناتیو سوسیالیستی و مواجهه هراسان آنتی سوسیالیستها با آن
انترناسیونال 760   پرسش از علی جوادی انترناسیونال: در پس اوضاع اخیر بار دیگر ما شاهد تلاشی در تعرض به سوسیالیسم شده ایم. مستقل از ابعاد این مساله، مستقل از کوچک و بزرگ بودن این تلاش، چه ارزیابی ای از نفس این حرکت در شرایط کنونی جامعه دارید؟ آیا حقیقتی در پس این تلاشها موجود است؟ علی جوادی:بهیچوجه! هیچ ذره ای از حقیقت ...
پنجشنبه, ۳۰ام فروردین, ۱۳۹۷
از عفو و اعدام بهمن ورمرز یار تا وضعیت رامین حسین پناهی و اعتراضات درون میهن در نگاه مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=0AIpfhXl5Tw
پنجشنبه, ۳۰ام فروردین, ۱۳۹۷
مذهب زدایی از جامعه، آزادی مذهب و بی مذهبی، با علی جوادی
https://www.youtube.com/watch?v=d304_7WBHI0&feature=youtu.be
پنجشنبه, ۳۰ام فروردین, ۱۳۹۷
نگاه روز: با اصغر کریمی پیرامون سفره خالی مردم و خروج ارز میلیاردی از ایران
https://www.youtube.com/watch?v=38_gn8TjPGU
چهارشنبه, ۲۹ام فروردین, ۱۳۹۷
اعتراضات کارگری، مسئله دستمزدها و اول مه, میزگرد ایسکرا با نسان نودینیان و محمد آسنگران
ایسکرا: با محمد اسنگران شروع میکنیم. مسئله دستمزدها در جدال همیشگی کارگران با شبکه مافیایی بنام دولت و حکومت اسلامی موفقیتش با چه شاخصی اندازه گیری میشود که مدام کارگران و مزدبگیران برای حتی همان دستمزدهای زیر خط فقر هر روز دست به اعتراض و اعتصاب میزنند؟   محمد آسنگران:  همچنانکه شما هم اشاره کردید جدال طبقه کارگر با دولت و کارفرمایان ...
دوشنبه, ۲۷ام فروردین, ۱۳۹۷
گفت و گو: پشت صحنه اعتصاب غدا. سیما بهاری با کیوان جاوید
https://www.youtube.com/watch?v=6InLsfy_md4
دوشنبه, ۲۷ام فروردین, ۱۳۹۷
گفت و گو: با سقوط اقتصاد در ایران چه باید کرد؟ کیوان جاوید با مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=d2s6Bu-pmOs
 
1 191 192 193 194 195 204
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی