گفت و گو

گفتگو با شهلا دانشفر یک اول مه با شکوه و رزمنده

خلیل کیوان: روز جهانی کارگر با شکوه و نسبت به سالهای گذشته با استقبال بیشتری از سوی بخش های مختلف جامعه برگزار شد. مشخصه های بارز اول مه امسال در ایران کدامند و به نظر شما چه پیامی برای کارگران و کل جامعه داشت؟ شهلا دانشفر: اول ماه مه همانطور …

ادامه مطلب