گفت و گو

بمناسبت روز جهانی کارگر ایسکرا میپرسدطه حسینی پاسخ میدهد

  ایسکرا: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم. با توجه به اعتراضات گسترده کارگری در ماههای اخیر، تجمعات اعتراضی بخش های مختلف مردم در مورد وضعیت معیشت از یک سو و از سوی دیگر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۸ به میزان ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۲۲ …

ادامه مطلب

بمناسبت روز جهانی کارگر ایسکرا میپرسد نسرین رمضانعلی پاسخ میدهد

ایسکرا: به استقبال روز جهانی کارگر میرویم. با توجه به اعتراضات گسترده کارگران در ماههای اخیر، تجمعات اعتراضی بخشهای مختلف مردم در مورد وضعیت فلاکت بار معیشت از یک سو و از سوی دیگر تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 98 به میزان یک میلیون و 516هزار و 822 ریال …

ادامه مطلب