سه شنبه, ۱۱ام آذر, ۱۳۹۹
باهم: روایت یک خشونت، گفتگو با زهرا موسوی – علیه طرح ضد پناهندگی در ایران
https://www.youtube.com/watch?v=mPXVK0iBZeo
سه شنبه, ۱۱ام آذر, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی (به زبان ترکی): علیه خشونت بر زنان – جلیل جلیلی با محسن ابراهیمى
https://www.youtube.com/watch?v=xpU3tT_GQkk
سه شنبه, ۱۱ام آذر, ۱۳۹۹
ایسکرا: حزب کمونیست کارگرى و رفع کامل ستم ملى – نسان نودینیان با سیاوش مدرسی
https://www.youtube.com/watch?v=VoHoW-U6QaU
پنجشنبه, ۶ام آذر, ۱۳۹۹
ایسکرا:ویژه ٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان -با جمیله میرکی، شه می صلواتی، پروین معاذی
https://www.youtube.com/watch?v=qxLEu0Sa028
چهارشنبه, ۵ام آذر, ۱۳۹۹
نگاه روز: گرامیداشت ٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – با شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=220bkriSQ4E
سه شنبه, ۴ام آذر, ۱۳۹۹
ایسکرا: وضعیت معیشت و زندگی مردم؛ اهمیت تشکلیابی در شوراهای اعتراضی محلات – با توفیق پیرخضری
https://www.youtube.com/watch?v=5XXv8PvR8ME
یکشنبه, ۲ام آذر, ۱۳۹۹
همبستگی انسانی (به زبان ترکی): جوابى به ناسیونالیستهاى ترک – با محسن ابراهیمى
https://www.youtube.com/watch?v=ZrvDjWsXZNg
شنبه, ۱ام آذر, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): دستگیرشدگان باید آزاد شوند – عزیزه لطفی با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=AUoKO2ugT2o
شنبه, ۱ام آذر, ۱۳۹۹
ایسکرا (به زبان کردی): سالگرد آبان ۹۸ و گرامیداشت آن در خارج کشور – با ناصر کشکولی
https://www.youtube.com/watch?v=mpcyq_njjBE
سه شنبه, ۲۷ام آبان, ۱۳۹۹
ایسکرا: ممانعت از پرداخت بودجه از سوی دولت عراق به اقلیم کردستان -با کاوه عمر
https://www.youtube.com/watch?v=FX4PQrickOU
 
1 2 3 111
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی