پنجشنبه, ۳ام تیر, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: مضحکه انتخابات،گامی بزرگ به سوی سرنگونی با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=L0nJOciTwio
سه شنبه, ۱ام تیر, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: مردم ایران بار دیگر به جمهوری اسلامی نه گفتند با محمد شکوهی
https://www.youtube.com/watch?v=9ZSDf_8AxEg
شنبه, ۲۹ام خرداد, ۱۴۰۰
ایسکرا: اخبار هفته و صحبت های یدی محمودی درباره مضحکه انتخابات
https://www.youtube.com/watch?v=HV6MoJUJi9Q
پنجشنبه, ۲۷ام خرداد, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: جمهورى اسلامى در منگنه اعتراضات مردم با محمد شکوهی
https://www.youtube.com/watch?v=5GN3eB1FNtk
چهارشنبه, ۲۶ام خرداد, ۱۴۰۰
نه به اعدام: مضحکه انتخابانی جمهوری اسلامی؛ پیامهای حسن صالحی و هرمز رها
https://www.youtube.com/watch?v=ZeCKu2pWfw4
دوشنبه, ۲۴ام خرداد, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: نمایش انتخاباتی جمهورى اسلامى و اعتراضات در خارج کشور با ایرج رضایی
https://www.youtube.com/watch?v=IP_KX0OHQZ4
دوشنبه, ۲۴ام خرداد, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: نمایش انتخاباتی جمهورى اسلامى ایران – با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=Owu_3C5-z30
دوشنبه, ۲۴ام خرداد, ۱۴۰۰
ایسکرا: میزگرد درباره مضحکه انتخابات- (قسمت اول و دوم)
https://www.youtube.com/watch?v=LcRAzPCZuNM https://www.youtube.com/watch?v=-_bCZsnS_Qc
شنبه, ۲۲ام خرداد, ۱۴۰۰
ایسکرا: اخبار و پیامهای هفته
https://www.youtube.com/watch?v=NBrAskY98aw
شنبه, ۲۲ام خرداد, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: زنان و انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران – با مینا احدى
https://www.youtube.com/watch?v=4MLwPq6J9Ug
 
1 2 3 128
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی