پنجشنبه, ۲۸ام شهریور, ۱۳۹۸
ایسکرا: احکام سنگین صادر شده برای کارگران هفت تپه-نسرین رمضانعلی با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=WDuSRluN_UI
پنجشنبه, ۲۸ام شهریور, ۱۳۹۸
ایسکرا :احکام سنگین صادر شده برای کارگران هفت تپه-سحر بابا سلجی با شهناز مرتب
https://www.youtube.com/watch?v=yYR3kalGfIw
دوشنبه, ۱۸ام شهریور, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: بدست مذهب از زندگی کودکان کوتاه! سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=AR-yOIIvqWc
دوشنبه, ۱۸ام شهریور, ۱۳۹۸
همبستگی انسانی: کمپین جهانی برای پایان دادن به تبعیض جنسی در ایران- با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=ywyBAKTPfPc
شنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۳۹۸
کارگران: اعتراضات کارگران آذر آب و هپکو در اراک و علیه سرکوبگری ها و پیامهای همبستگی
https://www.youtube.com/watch?v=Mwocy6AYCGw
شنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۳۹۸
کلیپ روز: پریسا پوینده و حمایت از بیانیه ۸ تن از زندانیان سیاسی به محرومیت از درمان
https://www.youtube.com/watch?v=TwNPt_1bGIE
جمعه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۸
ایسکرا: اعتراضات احزاب و مردم علیه دولت حاکم در بریتانیا_ سحربابا سلجی با نوری بشیر
https://www.youtube.com/watch?v=f8QzOCiaU-k
جمعه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۸
همبستگی انسانی- به زبان تُرکی: وضعیت بهداشت و درمان در ایران- با پروین آزاد
https://www.youtube.com/watch?v=sZSZEruloxw
سه شنبه, ۱۲ام شهریور, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: گرانی نوشت افزار، جمهوری اسلامی مقصر است
https://www.youtube.com/watch?v=xd1Ou3pFEPI
پنجشنبه, ۷ام شهریور, ۱۳۹۸
ایسکرا: اعتراضات کارگران شهرداری و بازنشستگان در شهرهای کردستان – با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=v0XI_G-wyk8
 
1 2 3 76
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com