شنبه, ۲۸ام فروردین, ۱۴۰۰
میزگرد تلویزیون ایسکرا(کانال جدید) در باره روز جهانی کارگر
https://www.youtube.com/watch?v=aiTnHcFqmio&t=26s
شنبه, ۲۸ام فروردین, ۱۴۰۰
ایسکرا: اخبار هفته، نسان نودینیان، تیمور امجدی و سلیمان سیگارچی
https://www.youtube.com/watch?v=fUYRi8xKNmY
پنجشنبه, ۲۶ام فروردین, ۱۴۰۰
ایسکرا: کرونا و راه چاره. گفتگو با سلیمان سیگارچی
https://www.youtube.com/watch?v=C9AFZKBVV1s
چهارشنبه, ۲۵ام فروردین, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: برابری و رفع تبعیض، برنامه حزب کمونیست کارگری ایران، با جلیل جلیلی
https://www.youtube.com/watch?v=LWLwTUvNCYM
سه شنبه, ۲۴ام فروردین, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: زنده باد اول ماه مه، گفتگو با ایرج رضایی
https://www.youtube.com/watch?v=u46f1_Y_iU4
سه شنبه, ۲۴ام فروردین, ۱۴۰۰
کوتاه با خبر: واکسن کرونای «۶۰ میلیون تومانی» در بازار سیاه تهران با کیان آذر
https://www.youtube.com/watch?v=kpjECLUurP0
سه شنبه, ۲۴ام فروردین, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: معرفی سازمان جوانان کمونیست حزب کمونیست کارگری با امیر عسگری
https://www.youtube.com/watch?v=t2VkvNnwccM
سه شنبه, ۲۴ام فروردین, ۱۴۰۰
ایسکرا: برنامه ویژه روز جهانی کارگر، با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=NUZiF_c-6Y4
سه شنبه, ۲۴ام فروردین, ۱۴۰۰
نه به اعدام: سخنی کوتاه از حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
https://www.youtube.com/watch?v=A3gB4E2LF5Q
یکشنبه, ۲۲ام فروردین, ۱۴۰۰
همبستگی انسانی: جمهوری اسلامی و بحث رفراندوم. با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=uDDv4sBZZ-I
 
1 2 3 123
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی