پنجشنبه, 11ام آذر, 1400
ایسکرا: جمع بندی اعتراضات مردم به کمبود آب در اصفهان و کردستان گفتگو با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=P586g-4tSwU
سه شنبه, 9ام آذر, 1400
ایسکرا: اهمیت تکلم و آموزش به زبان مادری گفتگو با حمید تقوایی
https://www.youtube.com/watch?v=PC3KtCdcUrQ
پنجشنبه, 4ام آذر, 1400
ایسکرا: میزگرد، ۲۵نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان گفتگو با مینا بهروزی و یدی محمودی
https://www.youtube.com/watch?v=WNsP2oBndcw
پنجشنبه, 4ام آذر, 1400
ایسکرا: جمعبندی مبارز مردم علیه بی آبی اصفهان و شهر کُرد واهمیت مبارزه مردم کردستان
https://www.youtube.com/watch?v=psj6RCraii4
پنجشنبه, 4ام آذر, 1400
ایسکرا: پیام عبدل گلپریان به مردم کردستان، برای حمایت از اعتراضات مردم اصفهان
https://www.youtube.com/watch?v=FDfuiXHREZo
سه شنبه, 2ام آذر, 1400
ایسکرا: کارزار کولبران و سوخت بران گفتگو با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=g4BAcU3KExc
سه شنبه, 2ام آذر, 1400
ایسکرا: گفتگو با ناسکه افخمی درباره وضعیت زنان و رنگین کمانی ها در کردستان
https://www.youtube.com/watch?v=y2JtH_IGwf0
شنبه, 29ام آبان, 1400
ایسکرا: اخبار هفته، برنامه ای از یدی محمودی
https://www.youtube.com/watch?v=SlwXvlipLFE
شنبه, 29ام آبان, 1400
بابک یزدی: در همبستگی با روز کولبران و سوختران
https://www.youtube.com/watch?v=ipjJIVoUcSI
سه شنبه, 25ام آبان, 1400
ایسکرا: اوضاع عراق بعد از انتخابات پارلمانی اخیر مصاحبه با عبدل گلپریان
https://www.youtube.com/watch?v=88AuLA7dywU
 
1 2 3 138
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی