دوشنبه, ۲۳ام بهمن, ۱۳۹۶
برای آزادی زندانیان سیاسی: روز ولنتاین در دفاع از زندانیان سیاسی، گفتگو با سیامک بهاری- ۸ فوریه ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=pvr7s_JL11k
جمعه, ۲۰ام بهمن, ۱۳۹۶
سازمانده: نقش ما در مدیای اجتماعی- شهلا دانشفر و طه حسینی – ۹ فوریه ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=RJkXv5dWrSw
جمعه, ۲۰ام بهمن, ۱۳۹۶
کارگران و یک دنیای بهتر: عمل مستقیم کارگری – اعتراضات کارگری ۲۰ بهمن ۱۳۹۶- ۹ فوریه ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=rUyJ5ZHX8CM
جمعه, ۲۰ام بهمن, ۱۳۹۶
با مینا احدی: نشست با قضات آلمان، جشن رژیم در آلمان و کارزار رهایی رامین حسین پناهی
https://www.youtube.com/watch?v=JAVM5ec3Fxo
جمعه, ۲۰ام بهمن, ۱۳۹۶
کودکان مقدمند: باید کودک آزاری سازمان یافته حکومتی را خاتمه داد. سیامک بهاری – ۸ فوریه ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=09e6Jwz6b7Q
پنجشنبه, ۱۹ام بهمن, ۱۳۹۶
مدوسا تی وی- حجاب اجباری یا اسلامی؟ تراژدی در عفرین
https://www.youtube.com/watch?v=cRASZFJz32I&feature=youtu.be
سه شنبه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۶
شورش خیابان تقدیم به دختران انقلاب
https://www.youtube.com/watch?v=WCiJsQGUovw&feature=youtu.be
سه شنبه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۶
بهنام ابراهیم زاده در برنامه رو در رو: به یاری زلزله زدگان بشتابیم- ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
https://www.youtube.com/watch?v=5NKQ3_FHULY
سه شنبه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۶
معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمب در برنامه رو در رو: وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی- ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
https://www.youtube.com/watch?v=IysUt1kytVs
سه شنبه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۶
با نگار توکلی در برنامه رو در رو: دختران انقلاب و مبارزه علیه حجاب- ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
https://www.youtube.com/watch?v=4TP3E0sLg80
 
1 2 3 4 37
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com