دوشنبه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۶
نگاه روز: آرایش سیاسی و نظامی خاورمیانه بعد از داعش،گفتگو با حمید تقوایی۱۰ نوامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=KkHnk7C9M_U
دوشنبه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۶
نگاه به چپ: کیان آدر و مصطفی صابر،بزرگداشت انقلاب اکتبر در تهران و بابک احمدی-۱۱ نوامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=qU_vQxw_ie8
دوشنبه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۶
کارگران و یک دنیای بهتر:نگاهی به اعتراضات وفراخوان های اعتراضی و بررسی آنها،شهلا دانشفر-۱۰نوامبر۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=9HE5pX19Kqc
دوشنبه, ۲۲ام آبان, ۱۳۹۶
پیام عثمان اسماعیلی در باره وضعیت محمود صالحی و تلاش وسیع برای آزادی این کارگر زندانی-۱۱ نوامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=4jFzSaQVfa0
یکشنبه, ۲۱ام آبان, ۱۳۹۶
رو در رو: سیامند صالحی از وضعیت پدرش، محمود صالحی می گوید-۱۰ نوامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=tkW77kBdUXU&feature=youtu.be
چهارشنبه, ۱۷ام آبان, ۱۳۹۶
با مینا احدی: چراسازمان اکس مسلم-طارق رمضان و پرونده های تجاوز جنسی- ۸نوامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=FM3H8Dmw844 
سه شنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۶
نگاه روز: واکنش به مداخله جمهوری اسلامی در خاورمیانه،گفتگو با علی جوادی-۷ نوامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=iW-T5b0qJAY
سه شنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۶
در این هفته با حزب: با اصغر کریمی- رئیس هیئت اجرائی حزب کمونیست کارگری ایران- ۴ نوامبر۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=LGu7h0h8Axs
سه شنبه, ۱۶ام آبان, ۱۳۹۶
نگاه به چپ: رادیو فردا،خاوند و نفرت از لنین، کیان آذر و مصطفی صابر- ۳ نوامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=LYXf2tLcc4c
شنبه, ۱۳ام آبان, ۱۳۹۶
نگاه روز: سهم مردم از رشد اقتصادی، گفتگو با فاتح بهرامی-۲ نوامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=3QG-GCziosY
 
1 2 3 4 65
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com