پنجشنبه, ۲۳ام فروردین, ۱۳۹۷
نگاه روز: سقوط ریال و بحران حاد حکومت، گفتگو با کاظم نیکخواه-۱۱ آوریل ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=Vab1A1qglus
سه شنبه, ۲۱ام فروردین, ۱۳۹۷
مصاحبه محمد خاکی با نسرین رمضانعلی تاریخ شفاهی چپ در کردستان
https://www.youtube.com/watch?v=GbG0-aq3uNI&t=799s https://www.youtube.com/watch?v=UHLN_4WzhcU&t=299s  
دوشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۷
‌گفت وگو: حزب در مجامع بین المللی مصاحبه با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=tvImn1OCURc&feature=youtu.be
دوشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۷
‌گفت وگو: مخمصه حکومت و تعیین حداقل دستمزدها، با شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=EJ-n-Ql8r1I&feature=youtu.be
دوشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۷
گفت وگو:در تدارک برپایی اول ماه مه روز جهانی کارگر،مصاحبه با نسان نودینیان
https://www.youtube.com/watch?v=fW-wse7RRaM&feature=youtu.be
شنبه, ۱۸ام فروردین, ۱۳۹۷
کودکان مقدمند: دفاع از خانواده های کودکان کار خیابان! سیامک بهاری
https://www.youtube.com/watch?v=5RW8qlHSLnU&feature=youtu.be
سه شنبه, ۱۴ام فروردین, ۱۳۹۷
‌گفت وگو: زنان و تحولات در عربستان، گفتگو با مصطفی صابر-۱ آوریل ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=SFF-1E-sQ_A&feature=youtu.be
سه شنبه, ۱۴ام فروردین, ۱۳۹۷
‌گفت وگو: لغو جلسه سروش، شکست مفتضحانه ای برای عوامل رژیم، گفتگو با بابک یزدی-۲ آوریل ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=kDUNclMiQQ0&feature=youtu.be
سه شنبه, ۱۴ام فروردین, ۱۳۹۷
رو در رو: پسر بیگناهم احمد رضا جلالی، گفتگو با نجیبه مرتضوی مادر احمد رضا-۲ آوریل ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=U-sZTQGqSU0&feature=youtu.be
شنبه, ۱۱ام فروردین, ۱۳۹۷
کارگران و یک دنیای بهتر: درباره حداقل دستمزدها و مبارزات کارگران هفت تپه،شهلا دانشفر-۳۰ مارس ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=3Q97RDsS4-A
 
1 2 3 4 42
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com