پنجشنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۳۹۶
تجمع اعتراضی باشکوه در حمایت از کارگر زندانی،رضا شهابی و زندانیان سیاسی شهلا دانشفر- ۵ سپتامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=q1RfdnXjALo
پنجشنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۳۹۶
نگاه روز: سایه وحشت سال ۸۸ بر سر جمهوری اسلامی،گفتگو با فاتح بهرامی-۵ سپتامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=CwTFzqmdohY
پنجشنبه, ۱۶ام شهریور, ۱۳۹۶
گفت و گو: نقش ابراهیم یزدی در استقرار جمهوری اسلامی،گفتگو با کاظم نیکخواه-۳۱ اوت ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=Abiczy789dM
چهارشنبه, ۱۵ام شهریور, ۱۳۹۶
کارگران و یک دنیای بهتر: پای صحبت محمد جراحی،با شهلا دانشفر- ۱ سپتامبر ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=AnaC9kBplqM
چهارشنبه, ۸ام شهریور, ۱۳۹۶
رو در رو:ارزیابی ازتجمع سراسری بازنشستگان در۳۱مرداد،با محمد حسن پوره ازفعالین معلمان -۲۸ اوت ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=D466ttPB1iA
چهارشنبه, ۸ام شهریور, ۱۳۹۶
رو در رو: شلاق و زندان کارگران،اختلاس سرمایه داران،گفتگو با محمود صالحی-۲۹ اوت ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=MdOwuK_7L9g
دوشنبه, ۶ام شهریور, ۱۳۹۶
کارگران و یک دنیای بهتر: نگاهی به مهمترین مبارزات کارگری در هفته گذشته -با شهلا دانشفر-۲۵ اوت ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=ohXvfe5v9vc
یکشنبه, ۵ام شهریور, ۱۳۹۶
برای نجات محمدرضا حدادی
https://www.youtube.com/watch?v=3keHbUlLzyg&feature=youtu.be
جمعه, ۳ام شهریور, ۱۳۹۶
سازمانده: رهبران کارگری و حزب،گفتگوی شهلا دانشفر با اصغر کریمی- ۲۰ اوت ۲۰۱۷
https://www.youtube.com/watch?v=O3dG-H4m0Ts
جمعه, ۳ام شهریور, ۱۳۹۶
نگاه روز با اصغر کریمی درباره: وحشت سران رژیم از بی رونقی مساجد در ایران – ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
https://www.youtube.com/watch?v=pHVMEy3f6A4
 
1 2 3 4 58
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com