سه شنبه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۶
با سجاد گل محمدی در برنامه رو در رو: شعار های به روی دکل بر علیه فقر و گرانی- ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
https://www.youtube.com/watch?v=BO_gyMJgfEw
سه شنبه, ۱۷ام بهمن, ۱۳۹۶
حسن صالحی درباره حمایت گرم از جنبش حجاب برگیران زنان ایران در خارج کشور
https://www.youtube.com/watch?v=wljUM3qYdVU&feature=youtu.be
یکشنبه, ۱۵ام بهمن, ۱۳۹۶
پیام شهلا دانشفر: تجمع بازنشستگان فولاد دوشنبه ساعت ۱۰ صبح مقابل استانداری تهران – ۴ فوریه ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=lBBrWPiBOjI
یکشنبه, ۱۵ام بهمن, ۱۳۹۶
نگاه روز: با شیوا محبوبی، متحد و سراسری برای آزادی دستگیر شدگان اعتراض اخیر – ۴ فوریه ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=Ahu51lIImvY
یکشنبه, ۱۵ام بهمن, ۱۳۹۶
پخش مستقیم: فاز دوم اعتراضات و اعتصابات سراسری، مقابله با حکومت همه جانبه تر میشود
https://www.youtube.com/watch?v=1_BxFRm_uCc
یکشنبه, ۱۵ام بهمن, ۱۳۹۶
پاسخ: با حمید تقوائی برنامه ۱۱،در خصوص نقش زنان در انقلاب
https://www.youtube.com/watch?v=Zr6apMD1NgU
یکشنبه, ۱۵ام بهمن, ۱۳۹۶
کودکان مقدمند: توقف اعدام کودکان یک ضرورت فوری، گفتگو با رها بحرنی – ۲ فوریه ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=6GogUMdkuzQ
جمعه, ۱۳ام بهمن, ۱۳۹۶
پاسخ: باحمید تقوائی برنامه ۱۲، فلاکت عمومی و راه حل چپ و راست
https://www.youtube.com/watch?v=7G1zjvNTMxM
جمعه, ۱۳ام بهمن, ۱۳۹۶
کارگران و یک دنیای بهتر: حمایت ازدختران انقلاب و اخبار کارگری – ۲ فوریه ۲۰۱۸
https://www.youtube.com/watch?v=LmLDhkyHLgI
چهارشنبه, ۱۱ام بهمن, ۱۳۹۶
چند کلمه بیاد انقلاب ۵۷، تاریخ شکست نخوردگان
https://www.youtube.com/watch?v=Vi3emvnJDL4&feature=youtu.be
 
1 2 3 4 5 37
آرشیو نوشته های:
سیاسی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com