سیاسی

گفتگو با مینا احدی در مورد فعالیتهای بین المللی او علیه جمهوری اسلامی

انترناسیونال: مینا احدی شما بهمراه تعداد دیگری از چهره های شناحته شده ایرانی و آلمانی نامه ای سرگشاده خطاب  به “اشتاین مایر” رئیس جمهور آلمان  در مورد روابط این دو کشور نوشته اید، این جمع چه کسانی بودند و  نکات مستتر در این نامه چه بود؟ مینا احدی: نامه ای …

ادامه مطلب