FAO:به موازات گسترش جنگ‌ها، سوءتغذیه در خاورمیانه شدت گرفته است

به گزارش FAO یا “سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد”، سوءتغذیه در خاورمیانه و آفریقای شمالی شدت گرفته و بیش از ٣٠ میلیون نفر دچار آنند.

گزارش تازۀ “فائو” که روز دوشنبه ٢٧ مارس منتشر شد، می‌گوید که امنیت غذایی طی پنج سال اخیر به شدت لطمه خورده و پیشرفتهایی که تا سال ٢٠١٠ به دست آمده بود، از بین رفته‌اند.

مهم‌ترین دلیل این وضعیت اسف‌بار، گسترش جنگ‌ها و درگیری‌ها و بحران‌های طولانی است. در این گزارش آمده است که طی سالهای ٢٠١۴ و ٢٠١۵، “ناامنی حادّ غذایی” در خاورمیانه و آفریقای شمالی نزدیک به ٩٫۵ درصد جمعیت یعنی معادل ٣٠ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

جنگ در سوریه، یمن و عراق پدیدۀ سوءتغذیه را سخت گسترش داده است. اما گذشته از جنگ‌ها، تغییر آب و هوا و کم‌آبی نیز در وضعیت مؤثر بوده است.

“سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد” بر لزوم پیاده کردن استراتژی‌های جدید برای نظارت دراز مدت بر منابع آب تأکید می‌کند. همچنین این سازمان لازم می‌داند که برای مقابله با کم‌آبی و یافتن راه‌حل‌های کارآ و دراز مدت، همکاری‌های منطقه‌ای میان کشورهای مختلف به طور جدی افزایش یابد.
رادی وفرانسه

اینرا هم بخوانید

اعتصاب و تجمع اعتراضی هزاران نفره‌ی کارگران ذوب‌آهن اصفهان

بنابر گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲، هزاران نفر …