Tag Archives: اجازه نخواهیم داد!

کمیته بین المللی علیه اعدام: دو کودک ۱۵ و ۱۶ در زاهدان در خطر اعدام: اجازه نخواهیم داد!

محمد و علی رخشانی دو برادر که تنها ۱۵ و ۱۶سن دارند بعد از بیش از دو ماه اسارت در سیاه چال های حکومت حکم محاربه گرفته اند که مجازاتش می تواند اعدام است. نمی گذاریم چنین اتفاقی بیفتد و جهان را بر سرتان خراب خواهیم کرد! وکیل این دو …

ادامه مطلب