یکشنبه, ۲۳ام مهر, ۱۳۹۶
جمع کنید بساط خلیج فارس وخلیج عربی را
این نام خلیج فارس ویا خلیج عربی پشتش خون وجنگ وجان میلیونها نفر به گروگان گرفته شده. یک جنگ تمام عیار عربی -ایرانی خوابیده که میلیونها نفر را به کام خود میکشد ومنطقه را برای دهها وصدها سال ویران میکند... اسم خلیج چه عربی باشد چه ایرانی ..وچه سبز باشد وچه آبی فرقی نمیکند. مهم جان انسانهایی است که بخاطر ...
سه شنبه, ۱۸ام مهر, ۱۳۹۶
درسهایی از زندگی پر مشقت وپربار محمد جراحی – وداع با کمونیسم بورژوازی و چپهای سنتی
در مصاحبه ای که اخیرا توسط شهلا دانشفر با کارگر کمونیست وانقلابی محمد جراحی انتشار پیدا کرد حاوی درسهایی بود که برای جنبش انقلابی وکمونیستی ایران بسیار با اهمیت است.محمد جراحی مثل اکثریت قریب به اتفاق طبقه کارگر در ایران از همان دوران جنینی وکودکی با فقر وبیحقوقی دست وپنجه نرم کرد.زندگی در دوران خردسالی ونوجوانی  محمد جراحی که در ...
یکشنبه, ۱۶ام مهر, ۱۳۹۶
خطاب به “چپهای” وحشت زده از مرگ محمد جراحی
چرا اگر حزبی اعلام کند محمد جراحی کادر آن حزب است باید پاسخگوی شما باشد؟ مگر شما داروغه کمونیستها هستی؟.. این شغل داروغه را چه کسی بشما اعطا کرده؟ شما داروغه خودگمارده هستی؟..... این شما هستی که از کادر بودن حتی یک جسد کارگر کمونیست هم به وحشت افتاده اید.تا آنجا که من اطلاع دارم حکک هرگز در تاریخ خودش ...
یکشنبه, ۱۸ام تیر, ۱۳۹۶
موصل “آزاد” شد; داعش شیعه بجای داعش سنی
داعش شاخه ای از اسلام سیاسی منبعث از القائده است. با اشغال عراق توسط حکومت نظامی آمریکا در عراق ، نظامیان آمریکا با مقاومت نیروهای مردمی وارتجاعی کشور عراق مواجه شدند وبزودی متوجه شدند که اشغال عراق بسیار آسانتر از حکومت کردن در عراق است.استراتژی حکومت آمریکا قبل از حمله به عراق این بود که با اکثریت نیروهای اسلامی شیعه ...
سه شنبه, ۲ام خرداد, ۱۳۹۶
بحران سرمایه داری: حماقت ترامپ بهانه، کل نظام نشانه
در زمان اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که با حدود بیش از 30 کاندیدای دوحزب  هیئت حاکمه به جامعه معرفی شدند، طبق آمار دانالد ترامپ کمترین شانس را برای رسیدن این مقام  داشت.در انتخابات مردم ترامپ را انتخاب کردند نه بخاطر اینکه به او وسیاستهای ضد انسانی او علاقه داشتند، فقط به این خاطر که به کل سیستم ونمایندگان اصلی ...
یکشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۶
جنگ برای ترامپ، مثل همه جنگ افروزان تاریخ یک مائده آسمانی و برکت الهی است
بحرانی اقتصادی واجتماعی نظام سرمایه داری وجامعه آمریکا باعث عروج ترامپ  و قدرتگیری او در هیئت حاکمه آمریکا شد. سیاست دخالتگری نظامی آمریکا بعد از ریاست جمهوری بوش  هر چه بیشتر جامعه وحکومت آمریکارا به بحران کشاند  وبخصوص بعد از به گل نشستن ماشین جنگی آمریکا در عراق وافغانستان ، وهم از این رو بود که اوباما با قول دادن ...
جمعه, ۲۱ام آبان, ۱۳۹۵
آمریکا: انتخابات هیئت حاکمه بپایان رسید، انتخابات مردم در خیابانها شروع شده، انتخابات ۱ درصدی ها در تقابل با ۹۹ درصدی ها
بالاخره بعد از 2 سال، تبلیغات طبقه حاکمه آمریکا برای انتخاب رئیس جمهور بپایان رسید. با بیش از میلیاردها دلار واتلاف وقت وزندگی مردم وجامعه و بکار گیری میدیای نوکر، دانالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور آینده امریکا انتخاب شد.هیئت حاکمه و میدیای نوکرشان اینطور وانمود کردند که انتخابات تمام شده ودانلد ترامپ بعنوان رئیس جمهور همه مردم آمریکا انتخاب شده ...
چهارشنبه, ۱۲ام آبان, ۱۳۹۵
روز کورش، پاسارگارد و جنبش شعبان بی مخهای اسلامی- آریایی
جامعه دیکتاتور زده ، جهل وجنایت میافریند۵۷ سال حکومت فردی – دیکتاتوری پهلوی در ایران باعث رشد جنبش اسلامی شد. در آن زمان هیچ حزب، سازمان وفردی اجازه نداشت بر علیه آن نظام جنایتکار ودیکتاتوری لب بگشاید. شاهنشاه آریایی نژاد برای عقب نگاه داشتن جامعه ومردم خودرا سایه خدا واسلام پناه معرفی میکرد. نظر کرده امام هشتم شیعیان بود و ...
یکشنبه, ۴ام مهر, ۱۳۹۵
چرا چپ سنتی دشمن کمونیسم کارگری است؟
تاریخا چپ سنتی به چپی اطلاق میشود که طرفدار "کمونیسم" اردوگاهی بود.این چپ از حکومت دیکتاتور استالین وجانشیناش دفاع میکرد. از کمونیسم مائویی-چینی دفاع میکرد.در این اردوگاه های به اصطلاح کمونیسم خیلی وقت بود که دیگر انقلاب، سوسیالیسم وحتی مدرنیت وجامعه مدنی جایگاهی نداشت. یک حکومت پادگانی ، دیکتاتوری ، سرکوبگر وجنایتکار خودرا بنام کمونیسم ،مارکسیسم-لنینسم، اندیشه مائو،خوجه ایسم-استالینسم،چریکیسم به ...
یکشنبه, ۳۱ام مرداد, ۱۳۹۵
ترکیه و ایران: از دیکتاتوری تا دیکتاتوری, از رضا شاه وکمال پاشا تا خمینی و اردوغان
بورژوازی در منطقه وجهان برای پیشبرد منافعشان مجبورند از دیکتاتورها قهرمان بسازند. در ایران حکومت انگلیس برای سرکوب مردم وجنبشهای اعتراضی رضا خان را بقدرت رساند و زمانی که رضا خان بطرف فاشیسم هیتلری سوق پیدا کرد گوشش را گرفتند از مملکت بیرونش کردند وتاج شاهی را بر سر محمد رضا نهادند.بورژوازی در ایران وجهان رضا خان قلدر ، دیکتاتور ...
 
1 2 3 5
آرشیو نوشته های:
مجید آذری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     روزنامه ژورنال     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com