چهارشنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۹
نظرات ایدئولوژیک علی جوادی ربطی به کمونیسم کارگری و قدرت سیاسی طبقه کارگر ندارد
علی جوادی با این نظرات اخیرش مثل آذر ماجدی که سال قبل رسما اعلام کرد که طرفدار حکومت ایدئولوزیک است عملا ورسما اعلام کرده که از چپ ایدئوزیک سنتی فاصله نگرفته.علی جوادی معتقد است که که حزب ما یک حزب ايدئو لوزیک است وباید با همین حزب ائدولوژیک مارکسیستی برویم قدرت سیاسی را بگیریم وسعی کنیم همین امروز اعتصابات واعتراضات ...
یکشنبه, ۱۸ام خرداد, ۱۳۹۹
بحران اقتصادی-اجتماعی وخطر جنگ داخلی در آمریکا
مقدمه و معضل حل نشده جنگ داخلی۱۸۶۱-۱۸۶۵ امریکا جنگ داخلی ۱۸۶۱ آمریکا که بظاهر برای آزاد کردن سیاهان برده بود(اما در واقع آزاد کردن نیروی کار برای سرمایه) اما با توافق دولت مرکزی وخود شخص لینکلن وبعدها حامیان ضد برده داری حزب جمهوری خواه ؛ عملا برده داری در جنوب بطرز وحشیانه ای بر علیه سیاهان با کشتار وبی ...
شنبه, ۳ام خرداد, ۱۳۹۹
زن ستیزی وجرم سنگسار وشلاق برای بوسه نامحرم
یکی چپی در ایران داشتیم وداریم که وقتی خمینی در سال ۵۷ میخواست بر سر زنان چادر بگذارد گفت مبارزه با حجاب مبارزه بالای شهری ها است. طبقه کارگر اصلا با حجاب مشکل ندارد. مبارزه با امپریالیست واستثمار مهم است. وقتی میخواستند زنان را سنگسار کنند -وقتی میخواستند قوانین قصاص را پیاده کنند این چپ خط امامی گفت که طبقه کارگر ...
یکشنبه, ۲۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
اسطوره «قهرمانی » استالین در جنگ دوم و دفاع از میهن
استالین یک دیکتاتور وآدمکش بود که فقط یک فقره کوچک از جنایات و کشتار او شکنجه و واعدام همه اعضای دفتر سیاسی حزب بولشویک منهای موتوف دست به سینه ارباب بود.آمریکا امروز بزرگترین ومجهز ترین ارتش تاریخ جهان است اما با مقاومت همین نیروهای مرتجع اسلامی در عراق وافغانستان کاملا شکست خورد. اگر استالین به اندازه طالبان وداعش والقاعده عقل ...
یکشنبه, ۲۵ام اسفند, ۱۳۹۸
ظهور وسقوط برنی سندرز
برنی سندرز قبل از هر چیز یک انتخاب هیئت حاکمه نظام سرمایه آمریکا است. اگر نبود اورا در بازی انتخاباتی حکومت آمریکا راه نمیدادند. جنبش اشغال و۹۹٪ در انقلاب عربی وجنبش اشغال در مصر به کشور آمریکا هم سرایت کرد ومیلیونها نفر که اکثریتشان جوانان معترض وانقلابی بودند اکثر خیابانها ومیادین شهرهای کوچک وبزرگ وحتی خیلی از ادارات دولتی را شبانه ...
یکشنبه, ۲۹ام اردیبهشت, ۱۳۹۸
تکامل سیاسی ایرج مصداقی – سلطنت طلب خجول، از اسلام فاشیسم ایرانی تا ناسیونالیزم فاشیسم ایرانی
مقدمه: ایرج مصداقی با ژست چپ بعد از آزادی از زندان وارد بازار سیاست شد. آنوقتها تا سالها  بعد هنوز طرفدار اسلام سیاسی نوع فرقه رجوی بود. واین جماعت اسلامی را چپ ،انقلابی ومترقی خطاب میکرد اما بعد ها از فرقه رجوی گسست ولی هنوز با نقاب چپ ولیبرالیسم مخالف فرقه رجوی وحکومت خامنه ای بود. فشار جنبش انقلابی وطبقه کارگر(مزدبگیر) در ...
دوشنبه, ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۷
آذر ماجدی: درک از مفهوم و تعریف انقلاب
آذر ماجدی و شرکا که این روزها عمدتا مبارزه اشان با حکک و حمید تقوایی است در یک مقاله، جوابیه ای به سخنرانی حمید تقوایی در رابطه با یک سخنرانی حمید تقوایی در انجمن مارکس در کانادا  نوشته . در این مقاله آذر ماجدی تعریف ودرک  حمید تقوایی از انقلاب را محکوم کرده. حمید تقوایی معتقد است که انقلاب و تعریف ...
یکشنبه, ۹ام دی, ۱۳۹۷
مواضع جدید ترامپ: میخ آخر به تابوت ناسیونالیسم کرد
اخیرا دولت ترامپ در مورد خاورمیانه ودیگر اقصا نقاط جهان سیاست جدیدی را ارایه داده. علنی اعلام کرده که آمریکا نمیتواند ژاندارم جهان باشد وباید نیروهای نظامی خودرا به خانه بر گرداند. عده ای فکر میکنند ترامپ دیوانه شده ومغزش از کار افتاده . اما بنظر من این واقعی ترین موضع سیاسی دولت آمریکا است که ترامپ دارد پیاده اش میکند. ...
چهارشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۷
از شیر و موز تا ساندیز مجانی– از حاج ممد مشهدی رضا تا خامنه ای
اهدای ملوکانه شیر و موز به کودکان در زمان حاج محمد مشهدی رضا و اهدای آش نذری و قیمه پلو در ماه محرم و پخش ساندیز برای مردم در زمان خمینی. بدبختی و عقب افتادگی شاه اللهی ها این است که هنوز بعد از 50 سال وقتی در 60 سال حکومت شکنجه-دیکتاتوری-ترور و اعدام پهلوی فقط مثلا 1 یا 2 سال ...
پنجشنبه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۷
 قتل “مشکوک” خاشقچی در سفارت عربستان
هزاران قتل مشکوک وغیر مشکوک توسط حکومت عربستان وحکومت اسلامی ترکیه در داخل وخارج ودر سفارتها ودر دیگرامکان دوکشور ودر کشورهای دیگر وحتی کشورهای غربی صورت میگیرد وگرفته........................... اما چرا این یکی کوس رسوائیش به اقصا نقاط جهان رسید؟. دلیل اصلیش بنظر من تضعیف قدرت هژمونی دولت آمریکا در منطقه واستقلال وسهم خواهی هر چه بیشتر دول ترکیه و عربستان ودیگر کشورها ...
 
1 2 3 4
آرشیو نوشته های:
مجید آذری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی