پنجشنبه, ۲۶ام مهر, ۱۳۹۷
 قتل “مشکوک” خاشقچی در سفارت عربستان
هزاران قتل مشکوک وغیر مشکوک توسط حکومت عربستان وحکومت اسلامی ترکیه در داخل وخارج ودر سفارتها ودر دیگرامکان دوکشور ودر کشورهای دیگر وحتی کشورهای غربی صورت میگیرد وگرفته........................... اما چرا این یکی کوس رسوائیش به اقصا نقاط جهان رسید؟. دلیل اصلیش بنظر من تضعیف قدرت هژمونی دولت آمریکا در منطقه واستقلال وسهم خواهی هر چه بیشتر دول ترکیه و عربستان ودیگر کشورها ...
شنبه, ۱۷ام شهریور, ۱۳۹۷
چی شده؟ چرا این روزها همه انقلابی وکمونیست کارگری شده اند 
بدون استثنا ، تا همین پارسال تمام جناحهای مختلف سرمایه داری چه سلطنت طلب ،چه جمهوری خواه ،چه اسلامی خواه وچه سوسیال دمکراسی خواه وغیره. همگی شعار میدادند دیگر دوران انقلابات تمام شده. دیگر دوران سرنگونی تمام شده. باید با مسالمت وانتخابات حکومتهارا تربیت کرد وسر براه کرد. میگفتند انقلاب وسرنگونی انقلابی مربوط به دوران مارکس ولنین بود. مردم از هرچه ...
سه شنبه, ۳۰ام مرداد, ۱۳۹۷
لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی ایرانی
پایگاه اقتصادی- اجتماعی سوسیال دمکراسی ولیبرالیسم همانقدر در ایران میتواند واقعیت داشته باشد که کسی بخواهد از آب کره بگیرد. در 100 سال اخیر تمام طرفداران ریز ودرشت لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی همگی یا طرفدار رضا خان فاشیست شدند ویا طرفدار حکومت اسلامی وخمینی ویا هردو. این نمونه بارز وتاریخ این لیبرالیسم وسوسیال دمکراسی ایرانی است............ .سوسیال دمکراسی ولیبرالیسم در کشوری مثل ایران ...
یکشنبه, ۱۴ام مرداد, ۱۳۹۷
انقلاب کار ما ،صدای ما وتئوری ما است
فقط ما -کمونیستهای کارگری و حزب کمونیست کارگری در 40 سال اخیر میگفتیم جمهوری اسلامی باید بدون قید وشرط با انقلاب مردم ودر خیابانها  سرنگون بشود. ما میگفتیم انتخابات  پروژه رزیم است. اصلاح طلبی پروژه رژیم است.  رژیم چنج پروژه سرمایه داری وضد انسانی است. ما میگفتیم رژیم چنج پروژه سرمایه داری است. ما میگفتیم حکومت اسلامی، اسلام سیاسی وخمینی پروژه ...
یکشنبه, ۱۳ام خرداد, ۱۳۹۷
موضع گیری علنی دولت ترامپ: میخ آخر بر تابوت سیاسی سلطنت طلبان، مجاهدین ودیگر مرتجعین طرفدار رژیم چنج
اخیرا وزیرامور خارجه آمریکا –مایک پمپئو در یک مصاحبه با صدای فارسی زبان آمریکا رسما اعلام کرد که خواهان رژیم چنج در ایران نیست ومردم باید با همین حکومت اسلامی کنار بیایند. ایشان اختلاف دولت ترامپ با جمهوری اسلامی را فقط  در محدوده کاهش دادن سهم خواهی جمهوری اسلامی در منطقه اعلام کرد. این سهم خواهی ها عمدتا در یمن،سوریه، ...
پنجشنبه, ۲۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۷
اسراییل و دمکراسی 
برخلاف ادعای چپ سنتی اسلام زده اسراییل یک کشور دمکراسی است.. بدبختی چپ سنتی این است که اصلا معنی سرمایه داری ودمکراسی را نمیداند ویا طرفدار آن است. میگوید اسراییل دمکراسی نیست چون فلسطین را اشغال کرده. چون فلسطینی هارا نابود میکند.چون آدمکشی میکند.چون نژاد پرست است. این چپ عقب افتاده واسلام زده که قبلا از حکومت خمینی دفاع میکرد وآنرا ضد ...
سه شنبه, ۱۴ام فروردین, ۱۳۹۷
جمهوری سوسیالیستی؟ جامعه و حکومتی انسانی و یا حکومتی ضد انسانی-دیکتاتوری و جامعه ای غیر انسانی
مارکس بعنوان یک انقلابی،تئوریسن جامعه ای انسانی بود. مخالفان مارکس اورا آرمانگرا واتوپیست نام نهادند که عقاید انسانگراییش فقط در تئوری معنا میدهد ودر عمل وجامعه هرگز پیاده نخواهد شد. مارکس به آزادی وبرابری انسان در جامعه معتقد بود.معتقد بود که انسان باید اختیار وسرنوشت خودش را بدست بگیرد. معتقد بود که طبقه مزد بگیر باید برخیزد واین نظام نابرابر ...
یکشنبه, ۵ام فروردین, ۱۳۹۷
آذر ماجدی – حامی حکومت ایدئولوژیک
اخیرا آذر ماجدی از رهبری حزب حکمتیست ویدئویی ارایه داده در انتقاد از مواضع سیاسی حمید تقوایی. در آنجا آذر ماجدی  عقاید ومواضع سیاسی حمید تقوایی را کاملا محکوم میکند وآنرا ضد کارگری-کمونیستی خطاب میکند. مواضع سیاسی حمید تقوایی حمید تقوایی  بعد از جنبش انقلابی شهرهای ایران در یک سخنرانی مواضع سیاسی وحزبی خودش را مطرح میکند . حمید اعلام میکند که ...
چهارشنبه, ۲۵ام بهمن, ۱۳۹۶
سرنگونی از طریق انتخابات ( رفراندوم)؟
مگر سرنگونی حکومت اسلامی مسالمت آمیز میشود؟ مگر سرنگونی حکومت جهل وجنایت اسلامی با رفراندوم میشود؟ 40 سال انتخابات ورفراندوم گذاشتند چرا سرنگون نشدند؟ این فقط گول زدن خودتان است وگرنه دیگران که گول نمیخورند.. رفراندوم فقط برای بقا واستمرار حکومت جهل وجنایت اسلامی است. .چه کسی با یک عقل سلیم فکر میکند این حکومت در یک انتخابات ویا بدون جنایت وخون ...
پنجشنبه, ۱۹ام بهمن, ۱۳۹۶
چپ سنتی ضد آمریکایی – اسلام زده و دفاع از حجاب اسلامی
چه کسی ادعا کرد مسیح علی نژاد انقلابی و کمونیست است؟   جنبش مبارزه با حجاب اجباری یک جنبش مترقی است وباید از آن دفاع کرد.مهم نیست چه کسی مخالف ویا موافق این جنبش است. امروز آخوند روحانی هم مخالف حجاب اجباری شده. فرح پهلوی هم مخالف حجاب اجباری است...بدبختی این چپ سنتی ضد آمریکا یی از روز اول همین بود. وقتی ...
 
1 2 3
آرشیو نوشته های:
مجید آذری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

 درباره روزنه  تماس با ما  خوراکها روزنه قدیمی Rowzane.com