مجید آذری

دفاع از انقلاب اکتبر و لنین- مجید آذری

پاسخ به فردی ضد کمونیست که انقلاب اکتبر وکمونیستها را محکوم و صحبت از مزایای دمکراسی میکردشهروند عزیزم –بالاخره بعد از همه این دمکراسی خواهی وشعار دادن چهره واقعی خودت را نشان دادی. نشان دادی که در ضدیت با طبقه کارگر وکمونیستها از همان روش وپروپاگاندای جنگ سردی ورضا خانی …

ادامه مطلب

نام مقدس همیشه خلیج فارس

نام خلیج فارس مقدس نیست .نام خلیج فارس یک نام ناموسی است برای سردمداران جمهوری اسلامی وعوام وانصارشان که با منافع ناسیونالیسم کور ایرانی تاریخا گره خورده وهم پیمان هستند. وحاضرند بخاطر حفظ این نام میلیونها نفر ومملکت را به آتش وخون بکشانند.از قاسم سلیمانی تا اردشیر زاهدی ؛ از …

ادامه مطلب

جنایت مقدس پوتین

یک عده بنام چپ دارند از جنایات جنگی پوتین وحکومت آدمکشش دفاع میکنند.میگویند پوتین در این جنگ مظلوم واقع شده وباید از او حمایت کرد. چون گویا لنین گفته جنگ ادامه سیاست است. پس چون امریکا وناتو امپریالیست بزرگتر واز نظر نظامی بیشتر جنایت کرده اند. وپوتین هم از آنان …

ادامه مطلب

جنگ در اوکراین: بحران اقتصادی-اجتماعی و جنگ امپریالیستها

پوتین برای بقای خود وحکومت آدمکش خودش مانند هیتلر به جنگ نیاز دارد. فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی واقمارش از قبیل کشورهای پیمان ورشو بخاطر بحران اقتصادی واجتماعی بود که دهها سال حکومت امپریالیستی شوروی را در هم پیچیده بود. رهبران شوروی نیک میدانستند که هرگز قادر نیستند بنام سوسیالیسم …

ادامه مطلب

بمناسبت روز تبعید رضا شاه «کبیر»- کسانی که از تاریخ درس نگیرند محکوم به تکرارش هستند

میگویند امروز گویا روز تبعید رضا شاه«کبیر» از ایران است. رضا میرپنجی که مزدور ارتش قزاق روس بود که در انقلاب مشروطه مستقیم فرمانده قزاقها در محاصره شهر تبریز بود .در به خاک وخون کشیدن انقلابیون .و مشروطه خواهان وقلع وقم آنان دست داشت ودر به توپ بستن مجلس بدست …

ادامه مطلب

معمای سرنگونی: چرا جمهوی اسلامی سرنگون نمیشود

چرا مردم تاکنون با تمام مبارزات وجانفشانی ها نتوانسته اند جمهوری جهل وجنایت اسلامی را سرنگون کنند؟ممکن است برای نظام سرمایه بخصوص برای آمریکا وهم پیمانانش جمهوری اسلامی از نظر بخصوص اقتصادی یک حکومت مطلوب نباشد ومزاحم آنان هم باشد . حکومتی نظیر شاه وعربستان مطلوبتر است.اما از نظر سیاسی …

ادامه مطلب

جنگ تروریستها در خاورمیه بر علیه مردم محکوم است

حماس ساخته وپرداخته دولت اسراییل وموساد است .همانطور که حزب الله ساخته وپرداخته اسلام خمینی است. اسراییل با حمایت کامل از حماس وجنبش اسلامی فلسطین؛ جنبش چپ وانقلابی وحتی ناسیونالیستی عرفات را به حاشیه کشانند ونابود کرد .در حقیقت اسراییل با حمایت از حماس در مقابل چپها وانقلابیون می خواست …

ادامه مطلب

فلسفه و داستان حزب «کمونیست» چین و چین «کمونیست»

مقدمه: جامعه چین قبل از انقلاب ۱۹۴۸ یک جامعه فئودالی وبا اشغال مستقیم امپریالیست ژاپن ونیروهای ارتجاعی وابسته به نظام امپریالیستی اداره میشد. حزب کمونیست چین با بسیج میلیونها نفر در مقابل قدرتهای اشغالگر ونمایندگان ارتجاعیشان در گیر یک جنگ توده ای بود که سر آنجام بعد از دهها سال …

ادامه مطلب

آزادی بی قید وشرط بیان ترامپ؛ یعنی دفاع از آزادی گرگ در دعوای گرگ وقصاب است

در آمریکا عمدتا فقط جبهه ای از طیف فاشیستها تا لیبرالها حق آزادی واقعی بیان داشته ودارند. میتوانند به دولت وحکومت ومقامات دانشگاه وغیره راه یابند. میتوانند از رادیو وتلویزیون ومجلات وروزنامه ها تبلیغ وترویج کنند. این میدیا ملک خصوصی همین فاشیستها ولیبرالها است.کمونیستها وآزادیخواهان واقعی یعنی برابری طلبان/کمونیستها/ سوسیالیستها …

ادامه مطلب

نظرات ایدئولوژیک علی جوادی ربطی به کمونیسم کارگری و قدرت سیاسی طبقه کارگر ندارد

علی جوادی با این نظرات اخیرش مثل آذر ماجدی که سال قبل رسما اعلام کرد که طرفدار حکومت ایدئولوزیک است عملا ورسما اعلام کرده که از چپ ایدئوزیک سنتی فاصله نگرفته.علی جوادی معتقد است که که حزب ما یک حزب ايدئو لوزیک است وباید با همین حزب ائدولوژیک مارکسیستی برویم …

ادامه مطلب