سه شنبه, ۱۳ام اسفند, ۱۳۹۸
نگاه روز: کرونا و شکست حکومت در انتخابات – اسو اسدی با فاتح بهرامی
https://www.youtube.com/watch?v=UoWvmUir7fM
سه شنبه, ۱۳ام اسفند, ۱۳۹۸
گفت و گو: آیا جمهوری اسلامی به پایان رسیده است؟ – سیما بهاری با مصطفی صابر
https://www.youtube.com/watch?v=mo0eUIRtO5s
دوشنبه, ۱۲ام اسفند, ۱۳۹۸
گفت و گو- با اصغر کریمی درباره: بحران کرونا و خواستهای مردم
https://www.youtube.com/watch?v=dY9h08FqFQ0&t=193s
دوشنبه, ۱۲ام اسفند, ۱۳۹۸
همبستگی: وضعیت پناهجویان در مرز یونان-زهرا فکورساده با عبدالله اسدی
https://www.youtube.com/watch?v=s_tlTRpkOz0
دوشنبه, ۱۲ام اسفند, ۱۳۹۸
اقدامات عاجل برای رویارویی با شیوع کرونا در ایران – با شیرین شمس و عبدالله اسدی
https://www.youtube.com/watch?v=W_Vy4lt3klw
دوشنبه, ۱۲ام اسفند, ۱۳۹۸
اکس مسلم: مصاحبه با شاپرک شجری زاده درباره سخنرانی اخیر در اجلاس سامیت ژنو
https://www.youtube.com/watch?v=PqsIek5PHD8
یکشنبه, ۱۱ام اسفند, ۱۳۹۸
گفت و گو: کرونا و خواست فوری آزادی زندانیان سیاسی- با شیوا محبوبی
https://www.youtube.com/watch?v=8OEu0v8aOIU&fbclid=IwAR0wShgi7Ko085t7xfKyHzOC1DhEitvf5FdYZZa2wVWdce04KkTZJWaSOJI
یکشنبه, ۱۱ام اسفند, ۱۳۹۸
کارگران و یک دنیای بهتر: کارگران و کرونا- زندانیان و کرونا
https://www.youtube.com/watch?v=YKoHxp9XeKE&t=4s
یکشنبه, ۱۱ام اسفند, ۱۳۹۸
نه به اعدام- نسترن منصوری: جان زندانیان با وجود ویروس کرونا در خطر است
https://www.youtube.com/watch?v=OWPy5ucrdmc&t=1s
شنبه, ۱۰ام اسفند, ۱۳۹۸
اکس مسلم: کرونا وجمهوری اسلامی میلاد رسایی منش با نسترن گودرزی
https://www.youtube.com/watch?v=l0w9kkrlkGY
 
1 54 55 56 57 58 155
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی