یکشنبه, ۲۷ام مرداد, ۱۳۹۸
سحنرانی مینا احدی در شهر فرانکفورت در دفاع از زندانیان سیاسی و کارگران زندانی و سهیل عربی
https://www.youtube.com/watch?v=s-gihvAiL4k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3B40cuKaUG0MOIU9r7N4Tialgk9stPdnGdQ9GE9uOmmDc1IWT7G2yuokU
شنبه, ۲۶ام مرداد, ۱۳۹۸
برای آزادی زندانیان سیاسی: کمپین جهانی برای آزادی سهیل عربی- سهیلا دالوند با نسترن گودرزی
https://www.youtube.com/watch?v=OXNAepr1BPE
شنبه, ۲۶ام مرداد, ۱۳۹۸
اکس مسلم: درباره روشنفکری دینی، بخش چهارم – میلاد رسایی منش و با ایمان سلیمانی امیری
https://www.youtube.com/watch?v=i4hrNxq7u5Q
جمعه, ۲۵ام مرداد, ۱۳۹۸
میزگرد: چگونگی مقابله با فلاکت اقتصادی! با اصغر کریمی، شهلا دانشفر و محمد شکوهی
https://www.youtube.com/watch?v=Qq7hlFE9Yck
جمعه, ۲۵ام مرداد, ۱۳۹۸
نگاه به چپ: خدا ناباوری در ایران و بی بی سی!
https://www.youtube.com/watch?v=YrDUurRIr40
جمعه, ۲۵ام مرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز: اهمیت سیاسی تماس با کانال جدید- با کیوان جاوید
https://www.youtube.com/watch?v=ROu0iupN5gA
پنجشنبه, ۲۴ام مرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز: اکسیون جهانی برای آزادی سهیل عربی- با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=7XlcZyAFfYY
پنجشنبه, ۲۴ام مرداد, ۱۳۹۸
جایگاه و نقش بیانیه های ١۴ نفره؟
https://www.youtube.com/watch?v=HvTP88w_I2Y&feature=youtu.be
چهارشنبه, ۲۳ام مرداد, ۱۳۹۸
باهم: تحصن پناهجویان افغانستانی در استکهلم- معرفی نشریه پیرامون
https://www.youtube.com/watch?v=X3f9CbxkxO8
چهارشنبه, ۲۳ام مرداد, ۱۳۹۸
نگاه روز: سپیده قلیان و بیدادگاه حکومت اسلامی- با شهلا دانشفر
https://www.youtube.com/watch?v=qMpDfUmOvqU
 
1 56 57 58 59 60 123
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی