پنجشنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۸
میزگرد: مردم سرنگونی را انتخاب کرده اند!
https://www.youtube.com/watch?v=5ovCE31ysq0
پنجشنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۸
کودکان مقدمند: به اذیت وآزار فعالین دفاع از حقوق کودکان باید پایان داد با بهنام ابراهیم زاده
https://www.youtube.com/watch?v=0peR5kF5tk4&fbclid=IwAR2l-W8NALhkDDpcRW1gRG9seW3k3KcyJ4w5pLfLeye9TG97BWEwNLb0ueY
پنجشنبه, ۱ام اسفند, ۱۳۹۸
نگاه روز: انتخاب مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است! با مینا احدی
https://www.youtube.com/watch?v=Sb65ihhfJYw&t=3s
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
پیام حمید تقوائی: انتخاب ما مردم سرنگونی جمهوری اسلامی است
https://www.youtube.com/watch?v=A1q4dNHYSF0&fbclid=IwAR3gN7Do_nMBIkXEvrVmOl0TY_BEogyY0czWNyROusFLgARwPDfA2omDbpo
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
نگاه روز: اهمیت تجمع دانشجویان امیر کبیر- شادی شوشتری با اصغر کریمی
https://www.youtube.com/watch?v=GHQHc9Lxprs
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
زندانیان سیاسی: وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر- سهیلا دالوند با سحرالیاسی
https://www.youtube.com/watch?v=kFjDqiCXPFs
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
رو در رو:حداقل دستمزد۹۹ برای زندگی یا برای زنده ماندن- با صلاح سنه
https://www.youtube.com/watch?v=ooXZHuVx1eM
سه شنبه, ۲۹ام بهمن, ۱۳۹۸
گفت و گو: افول سه روزه یک ضد قهرمان- سیما بهاری با فاتح بهرامی
https://www.youtube.com/watch?v=gwl5d_FRjmo
دوشنبه, ۲۸ام بهمن, ۱۳۹۸
گفت و گو: ورزشکاران و اعمال فشار از جانب جمهوری اسلامی- سیما بهاری با داوود شعبانپور (مراد شیخی)
https://www.youtube.com/watch?v=9Pa-9QQ0wVk
یکشنبه, ۲۷ام بهمن, ۱۳۹۸
نگاه روز: ملاحت مرتضوی با شهناز مرتب: کاشت نهال در گرامیداشت یاد جانباختگان سقوط هواپیما در ایران
https://www.youtube.com/watch?v=BTXk2lga21c
 
1 57 58 59 60 61 156
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی