دوشنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۸
کنگره یازدهم: مراسم افتتاحیه: سخنرانی حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران
https://www.youtube.com/watch?v=sACci4TdP4U
دوشنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۸
کنگره یازدهم: گزارش مصطفی صابر، رئیس دفتر سیاسی حزب
https://www.youtube.com/watch?v=V0tYPTIIsIE
دوشنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۸
کنگره یازدهم: گزارش مینا احدی، سخنگوی حزب
https://www.youtube.com/watch?v=_UWmUQP_1ek
دوشنبه, ۲۹ام مهر, ۱۳۹۸
کنگره یازدهم: گزارش اصغر کریمی، رئیس هیئت اجرایی
https://www.youtube.com/watch?v=BI8GNnkyquY
یکشنبه, ۲۸ام مهر, ۱۳۹۸
خط آتش: الهیار کنگرلو – علی جوادی پیرامون دستگیری زم و تهاجم ترکیه
https://www.youtube.com/watch?v=pDMJ5YW6ZnI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2g-k0Oludgf3hD99wFHv-MyyGi09__N03cwJ3hS0WjJZFmzRn5WGGWBCQ
شنبه, ۲۷ام مهر, ۱۳۹۸
گزارش شهناز مرتب از محل غرفه کمیته بین المللی علیه اعدام در نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت
https://www.facebook.com/mamad.shokohi/videos/1212245325646643/
پنجشنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۹۸
نگاه روز: روحانی، تعامل یا تقابل و طرح همه پرسی – حامد صدرا با اصغرکریمی
https://www.youtube.com/watch?v=IwO_ipdBSx8
پنجشنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۹۸
نگاه روز: لشکر کشی ترکیه به کردستان سوریه – ساناز سینائی با محسن ابراهیمی
https://www.youtube.com/watch?v=vUF4oREu3gI
پنجشنبه, ۲۵ام مهر, ۱۳۹۸
اکس مسلم: گفتگو با نیما فریدمهر، شخصی که دارای تحصیلات حوزوی بوده است
https://www.youtube.com/watch?v=wWfoDScVsFI
سه شنبه, ۱۶ام مهر, ۱۳۹۸
رو در رو: زندان برای شهناز اکملی توسط قاتلان مصطفی کریم بیگی- باشعله پاکروان
https://www.youtube.com/watch?v=HPlqUgLiP7Q&feature=youtu.be
 
1 60 61 62 63 64 136
آرشیو نوشته های:
گفت و گو
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی