آبادان تسلیت- شمی صلواتی

٭آبادانی که…
زمانی بعنوان عروس زیبائ ایران خانم٫
زبان‌ زد خاص‌ و عام‌ بود…
امروز برای بار سوم، در دام غم فرزندان از دست رفته خویش سخت دغدار است….»

٭بار اول وقتی که در اوج جوانی، وقتی که غرق شادی و غرور بود« ۲۸ مرداد ماه ۱۳۵۷» بخاطر کشتار فرزندانش که در آتش بی رحمی آیت‌الله های جنایکار سوختند لباس سیاه به تن کرد..
از آن روز شهر زیبا آبادان که زمانی نامش ورد زبان‌ها بود از شان وشوکت افتاد….»

٭باردوم آبادان شاهد طولانی‌ترین جنگ متعارف در قرن بیستم میلادی و دومین جنگ طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که نزدیک به هشت سال به طول انجامید….
جنگ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ شروع شد و دود آن زیبائی را از چشمان آبادان گرفت و او را در دام رنج ودرد اسیر ساخت….»

٭ریزش ساختمان متروپل نه تنها آبادان را زمین‌گیر بلکه لرزه ی بر احساس هر انسان با انصاف بود
شوک فرو رفته از مصیبت عمد، توسط سیستمی ناکارآمد و جنایتکار مذهبی که در تلاش برای توسعه امپراتوری شیعه است
سيستم رانت‌خواری و جنایت، سيستم بنا شده‌ با مقدساتی بر پایه‌ی جهل،با فرمانروایان جاهل و خودشیفته در قرن بیست‌ویکم…..》

ظهر دوشنبه (دوم خرداد/۲۳ مه) ساختمان ۱۰ طبقه تجاری اداری “متروپل” در منطقه ته‌لنجی امیری آبادان به طور ناگهانی فرو ریخت و تا به حال جان چندین انسان را گرفته است در میان جان‌باختگان، جسد کودکان دیدنی‌ترند. عاملین این جنایت رهبران حکومت مذهبی ایران است و باید مورد باز خواست قرار بگیرند…..»
۲۷ مه ۲۰۲۲میلادی شمئ صلواتی

شمی_صلواتی

اینرا هم بخوانید

قصاوتم می کنند- شمی صلواتی

بدون اینکه حتی یک چای تلخ و شیرین با من نوشیده باشند… و من بی‌اعتنا …