آدمهای خوب

کارگرکمونیست ۶۶۶
آدمهای خوب را نه از موقعیت شغلی شان، بلکه از موثر بودنشان در زندگی دیگران می شود شناخت و درباره شان قضاوت کرد. از کمکشان به تلاش دیگران برای یک زندگی، آینده و دنیائی بهتر! فرد چه هنرپیشه باشد، چه کارگر نفت باشد، چه جراح مغز و قلب باشد، چه نقاش باشد، چه کارگر شهرداری باشد، چه پرستار و معلم باشد، چه راننده تاکسی باشد، چه نویسنده و شاعر و مترجم باشد، چه بیکار و دنبال کار باشد، چه بازنشسته باشد، … ابتدا یک انسان است و تلاش می کند برای گذران زندگی بنوعی مشغول باشد. اینکه در دنیای طبقاتی امروز عنوان کار در تعیین دستمزد و حقوق آدمها نقش دارد علی السویه است؛ تنها منزلت و تعریف انسان و انسانیت را در این جهان تحت سیطره این مناسبات توضیح می دهد.
هر کارگری که یک ساعت در اعتراض به یک بیحقوقی ای پیکت کرده باشد می تواند ساعتها احساس رضایت و شادی خود در پیوستن یک رهگذربه آن پیکت، که پیکتشربط مستقیمی به زندگی آن رهگذر ندارد، برایتان داستانسرائی بکند.
کارگران مراکز متعددی از شرکت چند صد میلیارد دلاری آمازون Amazon درآمریکادر یکی دو سال گذشتهدرگیر اعتراضات مهمی بوده اند. این اعتراضات عموما در تلاش برای متشکل شدن بوده که مورد توجه افکار عمومی در سطح وسیعی هم قرار گرفته است. یک دلیل اصلی این توجه شاید نقشی باشد که این کارگران در دوره کووید ۱۹ در حمل و نقل داشته اند که نقش این کارگران را در اقتصاد برجسته تر کرده است. آمازون شرکتی است که بیش از نیم میلیون کارگر مستقیما برای آن کار می کنند که کارگران هیچ مرکزی از آن در ایالات متحده هنوزمتشکل نیستند. همه چشمها اکنون به این کارگران در شهر بسمر آلاباما دوخته شده است. برگ رأی بیش از ۵۸۰۰ کارگر این مرکز روز ۲۹ مارس شمرده خواهند شد.آمازون و مدیای دست راستی در ایالات متحده، که ماشاالله تعدادشان هم چندان کم نیست و کل فضای کشور را آلوده کرده اند، سعی می کنند به یک فضای ضد کارگری و مرعوب کننده بر علیه کارگران دامن بزنند. منتها فضای کل جامعه در یک آمریکای پساترامپ می تواند به نفع کارگران رقم بخورد.برگ رأی برای کارگران ارسال شده است وفعالین کارگری این مرکز به هرگونه کمکی که از دست کسی بر بیاید احتیاج دارند.
روز ۲۲ فوریه هنرپیشه موفق و خوشنام هالیوود، دانی گلاور (Danny Glover) در جمع کارگران فوق حاضر شد و با حمایت از آنها کارگران را، بخصوص خانواده آنها و کارگران متزلزل و نسبتا مرعوب شده را به اتحاد و پیگیری در مطالباتشان فراخواند و تشویقشان کرد. گلاور از آن آدمهایی است که ورای شغلی که دارد، محبوب کارگران و خانواده های آنها، از بسمر تا هفت تپه و شوش و بسیار فراتر خواهد بود. آدمی که در زندگی دیگران هم موثر واقع افتاده. دمش گرم!
دیگران، بخصوص هنرمندان ایرانی هم یاد بگیرند!
۹ مارس ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

نقطه ضعف راست- ناصر اصغری

چپ و راست در انقلاب جاری در حال سازماندهی هستند و قبل از اینکه انقلاب …