اتوبوسی به ته دره! حمید تقوایی

رضا پهلوی در کنفرانس واشنگتن همه را به سوار شدن به اتوبوس “وحدت” فراخواند. اما چرخ  پنچر این اتوبوس خود “شاهزاده” است. دو شقه کردن مردم با ادعای وکالت، حمله هواداران دو آتشه از جمله همسرش به چپها و مجاهدین، مردمی خواندن کودتای ٢٨ مرداد و فتنه خواندن انقلاب ٥٧، خط قرمز تمامیت ارضی که بجز تهدید هر نیروی مخالف ستم ملی معنائی ندارد، سکوت در برابر هلاکت قاسم سلیمانی که سلطنت طلبانی چون اردشیر زاهدی او را “سردار ملی” مینامند، اکراه در تروریست خواندن سپاه که آنرا برای حفظ امنیت لازم میداند، افتخار به دوران دیکتاتوری پدر، و بالاخره نفس لقب “شاهزاده” که رابطه خونی “از ما بهتران” را وارد سیاست میکند، … اینها همه ابزار تفرقه است و نه وحدت. اینها همه نشانه دیکتاتوری است و نه آزادی و دموکراسی حتی به مینیمالیستی ترین معنای کلمه! این اتوبوسی است به ته دره استبداد! به سرنشینانش توصیه میکنیم تا دیر نشده از آن بیرون بپرند!

حمید تقوایی

٢٢ بهمن ١٤٠١

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …