حمید تقوایی

حمید تقوائی: حیات ننگین جمهوری اسلامی به تار موی زنان بند است!

امروز دوم مهرماه کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بیانیه زیر را منتشر کرده است: بیانیه سراسری دانش آموزان پیشرومقنعه اجباری از سر برمیداریم ما دانش آموزان دختر مقطع متوسط در اعتراض به حجاب اجباری و بازداشت غیر قانونی دانش آموزان در اعتراضات مدنی چند روز اخیر، از روز …

ادامه مطلب

آیا انقلابی در راه است؟ حمید تقوایی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه با کانال جدید خلیل کیوان: با گسترش اعتراضات در پی قتل مهسا امینی پرسش های مهمی مطرحشده است. از جمله اینکه آیا انقلابی در ایران شروع شده است؟ آیا با گسترش و ادامه شورشهای خیابانی میتوان حکومت را برانداخت؟ چه باید کرد که این اعتراضات …

ادامه مطلب

در نقد مخالقت با اعتصاب عمومی در کردستان- حمید تقوائی

اعتصاب عمومی در بیش از پانزده شهر کردستان یک گام بزرگ به پیش نه تنها برای مردم کردستان و در پاسخ به سیاست های زن ستیزانه حکومت، بلکه در جنبش سراسری مردم به بپا خاسته برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی بود. حزب ما همیشه بر اهمیت و جایگاه تعیین …

ادامه مطلب

مهسا پرچم و نماد یک جامعه در حال انفجار! حمید تقوائی

قتل مهسا بدست حکومت تبهکار اسلامی جامعه را به مرز انفجار رسانده است. مهسا چهره و نماد هزاران هزار زنی است که قربانی سیاستهای ضد زن جانیان حاکم هستند. از شلیر رسولی تا مونا حیدری ها و رومینا اشرفی ها و ریحانه جباری ها و ثریا منوچهری ها و هزاران …

ادامه مطلب

مهسا همه ما مردم را به اعتراض فرا میخواند! از اعتراضات و اعتصاب عمومی در کردستان فعالانه حمایت کنیم! حمید تقوائی

مهسا و هزاران زن نظیر او قربانی سیاستها و عملکرد جنایتکارانه حکومت زن ستیزی هستند که قتل و اعدام و بازداشت و شکنجه هزاران زن را در پرونده سیاه خود دارد. بازداشت و شکنجه زنان بدحجاب، اسیدپاشی بصورت زنان، پرونده سازی امنیتی علیه زنان بدحجاب، واداشتن آنها به اعترافات تلویزیونی، …

ادامه مطلب

تراژدی جان باختن شلیر و برآمد جنبش علیه تجاوز جنسی

متن تدوین شده بر مبنای مصاحبه حمید تقوایی با کانال جدیدخلیل کیوان: هفته گذشته شهر مریوان شاهد یک تراژدی انسانی بود. شلیر رسولی هنگام فرار از تجاوز یکی از اوباشانی که در پناه حکومت حاشیه امن دارند، خود را از ساختمانی به بیرون پرتاب کرد و جان باخت. در عکس …

ادامه مطلب

فاجعه ای بنام “کودک همسری”! حمید تقوائی

در جمهوری اسلامی کودک همسری، یا بعبارت دقیقتر تجاوز شرعی به دختربچه ها، یک فاجعه چند بعدی است. فاجعه ای که تماما از قوانین شرعی، اخلاقیات پوسیده اسلامی، و نگاه اسلام و حکومت اسلامی به زنان بعنوان کالای جنسی و وسیله لذتجوئی مرد ناشی میشود.بنا به آمار دولتی در چند …

ادامه مطلب

چپاول در فولاد مبارکه و دزدسالاری اقتصادی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه با کانال جدید خلیل کیوان:فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی رکورد تازه ای بجا گذاشت. یک هفته است که توجه جامعه به تخلف٩٢ هزار میلیارد تومانی- معادل حقوق بیست میلیون کارگر- در فولاد مبارکه معطوف است!  چرا اقتصاد در جمهوری اسلامی با دزدی و اختلاس – …

ادامه مطلب

آزادی حیات در گرو حیات آزادی است! در مورد جمهوری اسلامی و سوء قصد به سلمان رشدی- حمید تقوائی

سلمان رشدی خوشبختانه از سوء قصد جان سالم بدر برد اما این از توحش و شناعت این جنایت چیزی کم نمیکند. حمله به قصد کشت به یک نویسنده به “جرم” نوشتن یک کتاب رمان، از جانب هر جریانی باشد، حمله آشکار به آزادی و آزاداندیشی و انسانیت است که باید …

ادامه مطلب

قرآن در آتش! حمید تقوائی

بعد از آتش زدن قرآن بوسیله معترضین به مراسم عاشورای جمهوری اسلامی در هامبورگ بحثهائی در نقد این عمل، حتی در میان  مخالفین جمهوری اسلامی و اته ئیستها، مطرح شده است. میگویند این شیوه اعتراض توهین به عقیده مسلمانان است، باعث تحریک احساسات آنها میشود و راه را بر گفتگو …

ادامه مطلب