حمید تقوایی

روند انقلاب و هیاهوی وکالت- حمید تقوائی

گفتمان و تحرکاتی که بر سر وکیل کردن “شاهزاده” به راه افتاده نه تنها هیچ ربطی به انقلاب زن زندگی آزادی ندارد، بلکهدر نقطهمقابل آنست.همچنانکه نفس لقب “شاهزاده” در نقطه مقابل جوهر و مضمون و حتی نام و مقوله هرانقلابی است.   انقلاب جاری نه به متحد کننده و هماهنگ کننده …

ادامه مطلب

تعابیر ناسیونالیستی و سوسیالیستی از سرنگونی و انقلاب گفتگو با حمید تقوایی

تعابیر ناسیونالیستی و سوسیالیستی از سرنگونی و انقلاب تدوین شده بر اساس مصاحبه با حمید تقوایی در تلویزیون کانال جدید خلیل کیوان: سرنگونی جمهوری اسلامی از منظر نیروهای چپ و راست به چه معناست؟ ناسیونالیست ها و سوسیالیست ها هر کدام پیروزی انقلاب را چگونه تعبیر و تبیین میکنند؟ راه …

ادامه مطلب

بحث رهبری و رابطه میا ن داخل و خارج مصاحبه با حمید تقوائی

انترناسیونال: این روزها بحثهای زیادی در رسانه ها و مدیای اجتماعی در مورد رهبری انقلاب جاری وجایگاه مبارزات و چهره ها و نیروهای سیاسی درخارج و داخل کشور و نقش نیروهای چپ و راست در روند انقلاب مطرح است. شما بطور مشخص در مورد رهبری انقلاب و نقش احزاب و …

ادامه مطلب

بازتاب و جایگاه جهانی انقلاب ایران مصاحبه با حمید تقوایی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه با حمید تقوایی در کانال جدید خلیل کیوان: انقلابات بزرگ علاوه بر تاثیرات زیر و روکننده داخلی پیامدهای جهانی هم داشته اند. انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا و انقلابات روسیه و چین و کوبا و غیره هر کدام تغییرات عظیمیدر ژئوپلتیک جهان داشته اند. در رابطه …

ادامه مطلب

متن انگلیسی مقاله “وصف انقلاب بمناسبت صدمین روز”- حمید تقوایی، A tribute to the “Woman Life Freedom” revolution on its 100th day of birth! Hamid Taqvaee

A tribute to the “Woman Life Freedom” revolution on its 100th day of birth! Hamid Taqvaee The current revolution is a human revolution. Human revolution for a human society. This is not an emotional description, out of fascination, or a kind of tribute to the loved ones we have lost …

ادامه مطلب

راه طی شده و راه پیش رو- ارزیابی انقلاب زن زندگی آزادی در آستانه صدمین روز- حمید تقوایی

تدوین شده بر مبنای مصاحبه با کانال جدیدخلیل کیوان: انقلاب مهسا، انقلاب زن، زندگی، آزادی در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا فروکش کرده است؟ چرا اعتصابات هنوز صنفی است و چرا سراسری نشده اند؟ مضمون انقلاب چیست و شعارهای آن چه سمت و سویی دارند؟ نقش بخش های مختلف جامعه …

ادامه مطلب

زمینه های سیاسی و اجتماعی انقلاب جاری مصاحبه با حمید تقوایی

تدوین شده برمبنای مصاحبه با حمید تقوایی در کانال جدید خلیل کیوان: اجازه بدهید با این سئوال شروع کنیم که اصولا چرا انقلاب میشود؟ انقلابات چگونه شکل میگیرند؟ چرا در ایران راه حل هایی مثل رژیم چنج، جنگ، کودتا، رفراندم، استحاله و اصلاحات و غیره در ذهنیت جامعه رنگ باخت و …

ادامه مطلب

اتحاد صف انقلاب و نقش احزاب- حمید تقوائی

اعتصابات سراسری که از ٢٤ آبان آغاز شد یک بار دیگر گستردگی بی نظیر صف انقلاب برای زن زندگی آزادی و اتحاد و همراهی بخشها و اقشار مختلف جامعه در این حرکت عظیم را به نمایش گذاشت. اکنون نه تنها دانشجویان در ده ها دانشگاه در اعتصاب به سر میبرند …

ادامه مطلب

نقش و جایگاه سیاسی “میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی”

انترناسیونال: اخیرا شما متنی با عنوان “میثاق پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی” منتشر کرده اید و همه نیروهای سیاسی را فراخوانده اید که به این میثاق به پیوندند. هدف  از طرح این میثاق چیست؟ حمید تقوائی: هدف از طرح این میثاق همانطور که از نامش پیداست تضمین آزادیهای سیاسی …

ادامه مطلب

حمید تقوایی: سخنی با مردم; انقلاب در فاز اعتصابات و قیامهای شهری!

سخنی با مردم، ١٥ نوامبر ٢٠٢٢(متن کتبی گفتار ویدیوئی)روز سه شنبه ٢٤ آبان انقلاب ما اوج تازه ای گرفت. بنا بر کلیپها و گزارشاتی که تا بحال در مدیای اجتماعی منتشر شده در این روز در ده ها شهر، در بیش از ٦٠ شهر، ما مردم در ابعاد گسترده صدها …

ادامه مطلب