حمید تقوایی

باور کنید “دیگه تمومه ماجرا”!

اخیرا جمعی با عنوان فعالین مدنی و سیاسی ایرانی بیانیه ای در اعتراض به گزارش عفو بین الملل متتشر کرده اند. موضوع این اعتراض نه گزارش اخیر بلکه گزارشی است که حدود دوسال قبل، در آذر ماه ١٣٩٧ منتشر شد. ادعا میکنند که میر حسین موسوی از نسل کشی دهه …

ادامه مطلب

جایگاه اعتصابات کارگری در جنبش سرنگونی

این نوشته برمبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است خلیل کیوان: میتوان مقاطعی را برشمرد مانند تیر ماه ٧٨ که آغاز جنبش سرنگونی بود، سال ٨٨ که با اعتراض علیه نتایج انتخابات شروع شد و به شعارهائی علیه حکومت اسلامی ختم شد، آبان ٩٨ و پیشتر از آن دی …

ادامه مطلب

چپ و راست و آلترناتیوهای حکومتی

این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است. خلیل کیوان: بعد از تحولات دیماه ٩۶ و آبان ٩٨ فضای سیاسی کشور علی العموم بسمت سرنگونی سوق پیدا کرد. “اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” در دیماه ٩۶ و بعد جمهوری اسلامی نابود باید گردد بر تارک اوضاع …

ادامه مطلب

اعتصابات کارگری و چشم انداز خیزش توده ای

این نوشته بر مبنای سمیناری که درتاریخ ١٣ اوت تحت همین عنوان برگزار شد تدوین شده است این بحث درباره اعتصابات کارگری است و نقشی که این اعتصابات میتوانند در خیزش عمومی و جنبش عظیم سرنگونی طلبانه در جامعه داشته باشند. من از این زاویه میخواهم اعتصابات جاری را بررسی …

ادامه مطلب

ما میدان تحریر را به کسی که معنی آزادی را درک نمی‌کند واگذار نمی‌کنیم

یکی از شعارهای تظاهرات میلیونی زنان عراق در فوریه ٢٠٢٠ نزدیک به یکسال است ( از اول اکتبر ٢٠١٩) یک خیزش توده ای گسترده در عراق ادامه دارد. خیزشی که مردم و رسانه ها و حتی مقامات عراقی آنرا ثورة تشرين ( انقلاب اکتبر) مینامند. این جنبش از اواخر ماه …

ادامه مطلب

اعتصابات کارگری و چشم انداز خیزش توده ای

این نوشته بر مبنای سمیناری که درتاریخ ١٣ اوت تحت همین عنوان برگزار شد تدوین شده استاین بحث درباره اعتصابات کارگری است و نقشی که این اعتصابات میتوانند در خیزش عمومی و جنبش عظیم سرنگونی طلبانه در جامعه داشته باشند. من از این زاویه میخواهم اعتصابات جاری را بررسی کنم.نکته …

ادامه مطلب

پیش بسوی اعتصاب عمومی

آغاز اعتصاب چندین پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ها بدنبال ٥٠ روز اعتصاب پیگیر و متحد کارگران نیشکر هفت تپه نوید بخش دور تازه ای از اعتصابات کارگری و اولین گامها در جهت سراسری شدن این اعتصابات است. حزب ما از دی ماه ٩٦ مدام بر اهمیت و ضرورت …

ادامه مطلب

٨ جوان معترض باید فورا آزاد شوند!

#آزادی_٨_جوان ٨ جوان بیگناهی که به اتهام شرکت در اعتراضات دیماه ٩٦ و آبان ٩٨ دستگیر شده و به اعدام محکم شده اند باید فورا آزاد بشوند. امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی گناهی بجز شرکت …

ادامه مطلب

گام بعدی: اعتصاب عمومی برای لغو اعدام!

امروز در جامعه دو حرکت اعتراضی بموازات هم شکل گرفته و هر روز گسترش بیشتری پیدا میکند: مبارزه علیه اعدام و اعتصابات رو به رشد کارگری. حرکت اول با توفان تویتری علیه اعدام سه جوان امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از معترضین آبان ٩٨ آغاز شد. بیش از …

ادامه مطلب

پیش بسوی اعتصاب عمومی

آغاز اعتصاب چندین پالایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ها بدنبال ٥٠ روز اعتصاب پیگیر و متحد کارگران نیشکر هفت تپه نوید بخش دور تازه ای از اعتصابات کارگری و اولین گامها در جهت سراسری شدن این اعتصابات است. حزب ما از دی ماه ٩٦ مدام بر اهمیت و ضرورت …

ادامه مطلب