حمید تقوایی

از انتخابات تا بایکوت

این نوشته بر مبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است: خلیل کیوان: از یک سو در فضای انتخاباتی جامعه با خواست سرنگونی به میدان آمده است و از سوی دیگر همه میدانند آیت الله قاتل رئیس جمهور بعدی خواهد بود. این وضعیت به کجا خواهد انجامید؟ دوره رئیسی چه …

ادامه مطلب

هفت تپه و انتخابات

بدنبال انتشار کلیپ حضور دو تن از فعالین هفت تپه در ستاد رئیسی و بحث ها و نظرات مختلفی که در این باره مطرح شد، هفته گذشته شاهد انتشار اطلاعیه ها و بیانیه هائی با امضای جمعی از کارگران هفت تپه و سندیکای نیشکر هفت تپه و یادداشتهائی از جانب …

ادامه مطلب

هفت تپه: توطئه ها، چالش ها و سیاست اصولی

این نوشته بر مبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است: خلیل کیوان: پس از پیروزی کارگران هفت تپه در خلع ید از اسدبیگی و برگزاری جشن این پیروزی، فشارها و توطئه ها و دسایس علیه آنها شروع شد؛ تهدیدهای جانی کارگران، قطع حقابه، عدم پرداخت دستمزد کارگران، خارج کردن …

ادامه مطلب

انتخابات، جنبش سرنگونی و انقلاب

این نوشته بر مبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است خلیل کیوان: جمهوری اسلامی با چیدمان و شرایطی که در آستانه انتخابات ایجاد کرده است به دنبال چیست؟ چرا بنحو کم سابقه ای همه کاندیداهای جناح های رقیب را غربال کرده است و از برگزاری یک انتخابات رقابتی حتی …

ادامه مطلب

جایگاه و اهمیت حزب و تحزب برای طبقه کارگر

این نوشته بر مبنای مصاحبه با کانال جدید تدوین شده است خلیل کیوان: تجارب تاکنونی جهان چه در گذشته و چه در دوران حاضر نشان داده است که انقلابات بدون حزب سیاسی پیشرو پیروز نمیشوند. آیا اکنون که انقلاب در ایران، نه فقط یک ضرورت، بلکه محتمل ترین و ممکن …

ادامه مطلب

مساله فلسطین و جنبش اسلام سیاسی

جنگ جاری میان دولت اسرائیل و نیروهای اسلامی از هر دو سو ضد انسانی و جتایتکارانه است. در یک طرف دولت اسرائیل قرار دارد. دولتی که در سال ١٩٤٨ با آواره کردن دو میلیون فلسطینی تشکیل شد، در سال ٦٧ مناطق دیگری را اشغال و به خود ضمیمه کرد و …

ادامه مطلب

شرایط فاجعه بار افغانستان: چه باید کرد؟

این نوشته بر مبنای مصاحبه کانال جدید با حمید تقوایی تدوین شده است خلیل کیوان: افغانستان در آستانه یک تحول سیاسی با پیامدهای زیر و رو کننده قرار گرفته است. سیاست آمریکا در قبال طالبان تغییرکرده است. میگویند مسائل افغانستان راه حل نظامی ندارد. رویکرد تازه آمریکا برقراری صلح بین …

ادامه مطلب

پیروزی هفت تپه و چشم انداز سوسیالیسم

پیروزی کارگران هفت تپه نقطه عطفی در جنبش کارگری و در کل فضای سیاسی ایران است. جایگاه و اهمیت دستاورد کارگران نیشکر هفت تپه را میتوان از دو جنبه برسی کرد. از نقطه نظر مضمون این پیروزی یعنی خلع ید از کارفرما و باند مافیائی حاکم بر نیشکر هفت تپه. …

ادامه مطلب

پیام به کارگران قهرمان هفت تپه: جشن خلع ید، جشن طبقه کارگر علیه کل نظام سرمایه داری است

با گرمترین سلامها و درودها به شما کارگران مبارز نیشکر هفت تپهدستاورد و پیروزی مهم شما در خلع ید از دارودسته مافیائی حاکم بر نیشکر هفت تپه را تبریک میگویم.این پیروزی ثمره مبارزات و اعتصابات پیگیر و قهرمانانه شما است. این پیروزی تنها شما کارگران هفت تپه نیست بلکه پیروزی …

ادامه مطلب

طبقه کارگر یک نیروی سیاسی زیرو رو کننده است

سخنرانی حمید تقوائی در مراسم آنلاین حزب کمونیست کارگری در بزرگداشت اول مه: اجازه بدهید ابتدا روز جهانی کارگر را به همه کارگران در ایران، در سراسر جهان و به همه مردم آزاده نیا، باصطلاح امروز ٩٩ درصدیها تبریک بگویم .روز جهانی کارگر روز بچالش کشیدن سرمایه داری است. بچالش …

ادامه مطلب