حمید تقوایی

طبقه کارگر و کمونیسم در جلوی صحنه

سخنرانی افتتاحیه حمید تقوائی در پلنوم ٤٩ کمیته مرکزی حزب. در شش ماه گذشته – از پلنوم قبلی حزب تا امروز-  وضعیت  سیاسی در ایران کاملا متحول شده است. تغییری که در این فاصله در فضای سیاسی رخ داده است کاملا محسوس است. صحبت من بر سر این تغییر است …

ادامه مطلب

تحریمها، حکومت، مردم و اپوزیسیون مصاحبه خلیل کیوان با حمید تقوایی

خلیل کیوان: آیا کمونیستها علی الاصول با تحریم اقتصادی مخالفند؟ آیا در هر شرایطی باید تحریمها را محکوم کرد؟ حمید تقوایی: من فکرنمیکنم برخورد به تحریم اقتصادی یک امر پرنسیپال یا اصولی برای کمونیستها باشد. مستقل از شرایط، یعنی مستقل از اینکه چه دولتی چه دولتی را تحریم میکند، بر …

ادامه مطلب

جایگاه و زمینه های اعتصاب عمومی در شرایط حاضر

این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است. محمد کاظمی: اعتصاب عمومی یعنی چه؟ آیا منظور اعتصاب همه مردم و یا بخش وسیعی از مردم با یک خواست و شعار واحد است؟ حمید تقوائی: یک احتمال البته این هست که بخشهای مختلف مردم حول شعارها و …

ادامه مطلب

شوراها در امروز و فردای سرنگونی جمهوری اسلامی

محمد کاظمی: مطالبه شوراهای کارگری و مردمی که اخیرا بوسیله فعالین جنبش کارگری در دو مرکز صنعتی نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز مطرح شده است دارای چه زمینه هائی است و مهر چه شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را برخود دارد؟ حمید تقوائی: از دو جنبه …

ادامه مطلب

“سندیکاسازی دولتی” و جایگاه مجمع عمومی

بنا به اطلاعیه “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” مورخ ٢٨ مرداد ٩٧ وزارت کار و نهادهای دولتی اخیرا تلاشی را برای ایجاد نوعی سندیکای دولتی در برابر سندیکای موجود شرکت واحد که یک ارگان مستقل کارگری است آغاز کرده اند. این مساله به بحثی در میان فعالین و …

ادامه مطلب

اعتصاب بازاریان و چشم انداز اعتصاب عمومی

انترناسیونال: روز دوشنبه ۱۶ مهر بازاریان در بسیاری از شهرها دست به اعتصاب زدند و بازارها و مغازه ها در یک حرکت سراسری تعطیل بودند. ارزیابی شما از جایگاه این اعتصاب چیست؟   حمید تقوائی: این اعتصاب در شرایطی صورت میگیرد که جامعه علیه حکومت بپاخاسته است. اعتصاب قدرتمند کامیونداران …

ادامه مطلب

آلترناتیوهای راست در مقابل آزادیخواهی و برابری­ طلبی مردم. مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی درمورد “فرشگرد و تقلای راست برای آلترناتیوسازی”  

سجاد اکبری: سئوال اول من در رابطه با کل جریانات راست است. روندی که جریانات راست از رضا پهلوی تا سازمان مجاهدین تا دیگر افراد و نیروهای راست برای آلترناتیو شدن در چند ماه گذشته و مشخصا از دیماه ٩٦ تا کنون طی کرده اند را چطور ارزیابی و بررسی …

ادامه مطلب

شوراهای کارگری، حزب و قدرت سیاسی

یکی از نتایج شرایط و فضای انقلابی حاضر مطرح شدن ضرورت تشکیل شوراهای واقعی و مردمی از جانب فعالین و چهره های جنبش کارگری است. این گفتمان تازه آغاز شده اما از همین ابتدا مهر شرایط انقلابی و توازن قوای تازه میان کارگران و رژیم را برخود دارد. کارگران اساسا …

ادامه مطلب

باید مقابل تلاشهای سرکوبگرانه و تفرقه افکنی های قومی- مذهبی حکومت ایستاد

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی در مورد حمله مسلحانه در اهواز   کیوان جاوید: اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در مورد حمله مسلحانه در اهواز با افشاگری از جمهوری اسلامی شروع میشود. آیا نمیبایست ابتدا به حمله مسلحانه به نیروهای نظامی رژیم اشاره میشد و این عملیات محکوم میگردید؟ حمید تقوائی: …

ادامه مطلب

جایگاه و اهمیت شوراها در شرایط حاضر

پرسش از حمید تقوایی:   تاکید رهبران کارگری گروه ملی اهواز و هفت تپه بر ضرورت تشکیل شوراهای مستقل کارگری و مردمی در تجمع کارگران این دو مجتمع بازتاب گسترده ای در مطبوعات و مدیای اجتماعی داشت و مورد توجه وسیع قرار گرفت. در این رابطه با حمید تقوایی گفتگو میکنیم. …

ادامه مطلب