حمید تقوایی

شوراها در امروز و فردای سرنگونی جمهوری اسلامی

محمد کاظمی: مطالبه شوراهای کارگری و مردمی که اخیرا بوسیله فعالین جنبش کارگری در دو مرکز صنعتی نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز مطرح شده است دارای چه زمینه هائی است و مهر چه شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را برخود دارد؟ حمید تقوائی: از دو جنبه …

ادامه مطلب

“سندیکاسازی دولتی” و جایگاه مجمع عمومی

بنا به اطلاعیه “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” مورخ ٢٨ مرداد ٩٧ وزارت کار و نهادهای دولتی اخیرا تلاشی را برای ایجاد نوعی سندیکای دولتی در برابر سندیکای موجود شرکت واحد که یک ارگان مستقل کارگری است آغاز کرده اند. این مساله به بحثی در میان فعالین و …

ادامه مطلب

اعتصاب بازاریان و چشم انداز اعتصاب عمومی

انترناسیونال: روز دوشنبه ۱۶ مهر بازاریان در بسیاری از شهرها دست به اعتصاب زدند و بازارها و مغازه ها در یک حرکت سراسری تعطیل بودند. ارزیابی شما از جایگاه این اعتصاب چیست؟   حمید تقوائی: این اعتصاب در شرایطی صورت میگیرد که جامعه علیه حکومت بپاخاسته است. اعتصاب قدرتمند کامیونداران …

ادامه مطلب

آلترناتیوهای راست در مقابل آزادیخواهی و برابری­ طلبی مردم. مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی درمورد “فرشگرد و تقلای راست برای آلترناتیوسازی”  

سجاد اکبری: سئوال اول من در رابطه با کل جریانات راست است. روندی که جریانات راست از رضا پهلوی تا سازمان مجاهدین تا دیگر افراد و نیروهای راست برای آلترناتیو شدن در چند ماه گذشته و مشخصا از دیماه ٩٦ تا کنون طی کرده اند را چطور ارزیابی و بررسی …

ادامه مطلب

شوراهای کارگری، حزب و قدرت سیاسی

یکی از نتایج شرایط و فضای انقلابی حاضر مطرح شدن ضرورت تشکیل شوراهای واقعی و مردمی از جانب فعالین و چهره های جنبش کارگری است. این گفتمان تازه آغاز شده اما از همین ابتدا مهر شرایط انقلابی و توازن قوای تازه میان کارگران و رژیم را برخود دارد. کارگران اساسا …

ادامه مطلب

باید مقابل تلاشهای سرکوبگرانه و تفرقه افکنی های قومی- مذهبی حکومت ایستاد

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی در مورد حمله مسلحانه در اهواز   کیوان جاوید: اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در مورد حمله مسلحانه در اهواز با افشاگری از جمهوری اسلامی شروع میشود. آیا نمیبایست ابتدا به حمله مسلحانه به نیروهای نظامی رژیم اشاره میشد و این عملیات محکوم میگردید؟ حمید تقوائی: …

ادامه مطلب

جایگاه و اهمیت شوراها در شرایط حاضر

پرسش از حمید تقوایی:   تاکید رهبران کارگری گروه ملی اهواز و هفت تپه بر ضرورت تشکیل شوراهای مستقل کارگری و مردمی در تجمع کارگران این دو مجتمع بازتاب گسترده ای در مطبوعات و مدیای اجتماعی داشت و مورد توجه وسیع قرار گرفت. در این رابطه با حمید تقوایی گفتگو میکنیم. …

ادامه مطلب

ویژگی های یک حزب رهبر

انترناسیونال 777 این نوشته بر مبنای مصاحبه با تلویزیون کانال جدید تدوین شده است   محمد کاظمی: شما اخیرا در پیامی خظاب به مردم ایران گفته اید: “شما با مبارزاتتان علیه جمهوری اسلامی این حکومت را در آستانه سقوط قرار داده اید. هر روز که به سرنگونی این حکومت نزدیک تر …

ادامه مطلب

چهار رکن رهائی جامعه

مصاحبه کانال جدید با حمید تقوائی درباره “منشور انقلاب و رهائی جامعه”   محمد کاظمی: اخیرا حزب کمونیست کارگری سندی تحت عنون منشور انقلاب و رهائی جامعه منتشر کرده است. این منشور از چهار رکن تشکیل میشود که عبارتند از: معنی سرنگونی حکومت اسلامی، اقدامات فوری دولت برآمده از انقلاب، دخالت …

ادامه مطلب

آینده از آن ماست! پیام حمید تقوائی به مردم ایران

انترناسیونال 775 به شما مردم آزاده ایران درود می فرستم. شما با مبارزاتتان علیه جمهوری اسلامی این حکومت را در آستانه سقوط  قرار داده اید. هر روز که به سرنگونی حکومت نزدیک تر میشویم این سئوال هم بیشتر در اذهان عمومی و در جامعه مطرح میشود که چه نیروئی میتواند …

ادامه مطلب